Какво ще е бъдещето на ул. „Гладстон” от подлеза на площад „Централен” до бул. „Руски”? Върху това размишляваха общинските съветници днес по повод предложението на „Демократична България” за частично  изменение на ОУП в зоната, като желанието  им бе предвиденото разширение на улицата да отпадне.

Както TrafficNews писа един от големите проблеми, които  биха могли да изникнат там при намаляването на уличната регулация е, от двете страни на улицата да се построяват 20-метрови кооперации, вместо сегашните дву и триетажни къщи.  Именно върху това бе обърнато внимание и от част от общинските съветници , като Слави Георгиев и Владимир Темелков, а именно, че уличната регулация играе ролята на охранителна зона. В същото време  огромната цена на имотите, трудно би могла да накара Община Пловдив, някога да тръгне към отчуждението и разширението  на улицата.

Ул. "Гладстон” никога няма да се разшири, но заиграването с нея може да доведе до застрояването йУличната регулация „пази” от вдигането на 7-етажни сгради, премахването й ще отвърже ръцете на собствениците

Преди точката имаше и протестиращи граждани, които  живеят на улицата. Те са категорично против  улицата да се разширява, като са внесли и подписка от над  300 души.  По думите  им едно бъдеще разширение в неприемливо решение, относимо към миналия век.

Главният архитект Димитър Ахрянов разказа хронологията по повод уличната регулация на „Гладстон”, както  и хипотезите какво ще се случи с нея при различни решения. Той припомни, че при обсъждането на изменението на Общия устройствен план, е взето  решение  уличната регулация за ул. „Гладстон” от „Васил Априлов” до бул. „Руски” да остане в габарита, в който е.

В останалата си част обаче разширението на улицата е останало,като то е заложено още от 70-те години. Той каза, че след  последната сесия и приетото решение за  ПУП/ПРЗ за Централна градска част, е написал докладна до кмета Здравко  Димитров да се направи цялостно обследване.

То трябва да покаже дали е възможно габаритът да бъде стеснен, ако бъде – какво ще следва за цялата улица: какви  ще  са регулациите за строителство, как ще се разтвори трафика, как ще  се преосмисли движението в Централна градска част.

Също така, ако остане уличната регулация – дали и кога може да се разшири – дали да бъде за автомобилен или пешеходен трафик новото трасе. 

Ахрянов напомни, че  къщите на ул. „Гладстон” не са паметници на културата, а  ако  предвиждането разширение остане, до на мястото им може да се вдигнат до 21,5 метра високи кооперации.

След дискусията Добромира Костова от ДБ предложи  да се направи промяна на решението. В него да бъде записано, че след приемането му, кметът Здравко Димитров трябва до 6 месеца да направи обследването и да се предложи отпадането на разширението на улицата плюс запазването на устройствените показатели за къщите.

В крайна сметка предложението не бе прието и така уличната регулация на „Гладстон” няма да се изменя през промяна на ОУП. Очаква се до няколко месеца и обследването за пътната артерия да бъде готово.