Улица „Васил Левски“ в село Ягодово вече е с положена нова асфалтова настилка, изградени тротоари и бордюри. В момента на отсечката, която е с дължина 1300 метра, се поставя хоризонтална и вертикална маркировка. Строителството предвижда да бъдат изградени и  два ограничителя на скоростта по европейски стандарти.

Улица „Васил Левски“ е най-големият обект, който  се ремонтира тази година в Ягодово. Тя е част от републиканската пътна мрежа и е
входно-изходната артерия на селото откъм  Пловдив. Ремонтът на  улицата ще осигури по-бърза и по-безопасна връзка към областния град.