Апокалиптичен сценарий за бюджета на Пловдив чертаеше през пролетта вече бившият зам.-кмет по финанси Илия Кирчев. Той няколко пъти изтъкна, че заради пандемията ни очаква  дефицит от 50  млн. лева. Прогнозите на финансиста не само не се сбъднаха, но се оказва, че в бюджета има и немалък излишък.

Според отчета на бюджета за декември месец за цялата 2020 година събраните приходи са с 25 млн. лева по-малко от плануваните, но разходите са съкратени с внушителните 84 млн. лева! Окончателният отчет на бюджета ще бъде готов не по-рано от март, но засега всички индикации показват, че Пловдив изпраща добра година откъм бюджетиране.

Дупката от 25 млн. лева по-малко приходи от планираните се оказва, че не се дължат на основните данъци и такси, които плащат пловдивчани.  Само в едно перо има голяма разлика между планирани приходи и изпълнени – данък сгради. Там при заложени 26 млн. лева, събрани до края на декември са 21 млн. лева. Данък МПС от 21,6 млн. лева заложени изпълнението  е 20,5 млн. лева, а такса „Смет”  от заложени 37,6 млн. лева. са събрани 35,3 млн. лева.  За част от налозите дори има преизпълнение – данък „придобиване” при планирани 23 млн. са събрани 25 млн. лева.

Видимо от отчета Община Пловдив е събрала по-малко пари заради затворените детски градини и обекти, данъчните облекчения за бизнеса и заложените собствени приходи от икономическа дейност и разпоредителни сделки.

Заради затворените забавачки от 5,5 млн. лева планирани са постъпили 3 млн. лева.  За ползване на пазари и тържища от очаквани 8,7 млн. лева са влезли 5,2 млн. лева. От глоби по-малко са събрани 1,3 млн. лева. От заложените 2,5 млн. лева за продажба на земя и имоти са постъпили едва 111 хил. лева. За приходи от доходи, наеми и собственост от заложени 19 млн. лева са отчетни 12 млн. лева.

Общо от 158,5 млн. лева предвидени приходи от местни дейности са събрани 133,5 млн. лева,но по-голямата част е пряко свързана с дейността на общината, а на дължимите налози то физически лица.

За сметка на това бюджетарите са успели да съкратят сериозно разходите в отделни пера. От планирани общо 412 млн. лева, изразходени са 328 млн. лева – или с 84 млн. лева по-малко. Голяма част от тях са неразплатени разходи, които ще се трансферират в Бюджет 2021 година по вече сключени договори. Така например от цялата капиталова програма, ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи са били заложени 71 млн. лева, а разходени са едва 25 млн. лева.

От заплати и осигуровки от планирани общо около 213 млн. лева са изхарчени 204 млн. лева, а от издръжка на общинските звена от планирани 94 млн. лева са разходени 74 млн. лева. С други думи 29 млн. лева е отпаднала от издръжката на администрацията.

Всичко това ще позволи на Община Пловдив да предвиди сериозна  капиталова програма за 2021 година, като със собствени средства ще стартират дейности като „Модър-Царевец”, „Даме Груев” и Кукленско шосе. Проектът за капиталовата програма, вижте в линка:

Пловдив с капиталова програма за 40 млн. лева през 2021-а – в нея булеварди, пътни връзки и детски градини„Модър-Царевец”, „Даме Груев”, Кукленско шосе и няколко детски градини ще се финансират с бюджетни средства