Община Пловдив прави трети опит да почисти спешно коритото на река Марица. Днес е публикувана новата обществена поръчка, която е за е предприемане на спешни, неотложни и предаварийни работи с цел превенция на риска от наводнения чрез почистване на коритото на река Марица от залесяване и замърсяване и осигуряване на нейната проводимост. Стойност й е за 1,25 млн. лева без ДДС, като този път няма директно възлагане.

Предишните две процедури претърпяха крах, когато от градските власти искаха директно да възложат почистването на фирма ПИМК. Първата поръчка за цялостното почистване на реката, но тя бе спряна от кмета Здравко Димитров след скандали в Общинския съвет. Тогава се взе решение да бъде направен проект и тогава да се пристъпи  към цялостното почистване.

Междувременно обаче градските власти пуснаха нова поръчка, този път за частично почистване на реката за 1,25 млн. лева пак с директно договаряне към ПИМК, като дори бе обявено частично бедствено положение.

 От Агенцията по обществени поръчки обаче дадоха отрицателен отговор, тъй като нищо не е налагало директното договаряне, а и няма данни за пряка опасност и обявяване на частично бедствено положение.

Така третата поръчка е пусната на принципа на открито състезание, като фирмите ще подават офертите си до 15 декември. Поръчката предвижда почистването на участъците, които са с намалена проводимост – около мостовете, островите  и преди до заустванетео с река  Пясъчник. Участъкът предвиден за почистване е от жп моста до 300 м под подприщителното съоръжение за завиряване на реката е с обща дължина 4333 м.

В същото време вече пети месец комисията, назначена от Анести Тимчев, не може да избере фирма, която да изготви цялостен доклад и проект за състоянието на реката и как трябва да се почисти тя. Шест фирми са подали оферти, но така и до този момент техните ценови предложения не са отворени.

Кой допусна Марица да се превърне в джунгла? Google може да даде отговораКметът на район „Северен” показа снимка отпреди 5 години, когато нямаше бедствено положение

Бедственото положение не спаси почистването на Марица, прекратиха поръчката за 1,25 млн. леваАОП са постановили, че Община Пловдив няма право да пуска директно договаряне под тази форма.