Регионално управление на образованието – Пловдив отвори конкурс за директори на 38 училища в града и областта. Кандидатурите ще се избират след два етапа на проверка - писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

Документите се подават от 8 юли до 17:30 часа на 8 август включително в деловодството на Регионално управление на образованието – Пловдив или на електронна поща: mail@ruoplovdiv.bg, подписани с електронен подпис от кандидата.

Търсят се и кадри, които да се включат в проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве. По програмата са свободни места за двама образователни медиатори, един учител по музика в детска градина и един по изобразително изкуство в детска градина.

Повече информация за конкурса, процедурите, както и необходимите документи може да откриете на сайта на РУО-Пловдив.

Ето и пълният списък на училищата, за чийто директорски стол ще се решава идните месеци:

 •  ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" с. Боянци          
 • ОУ "Петко Каравелов" Асеновград      
 • ОУ "Отец Паисий" Асеновград      
 • ОУ "Панайот Волов" Асеновград      
 • СУ "Св. Княз Борис I" Асеновград      
 • ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Стрелци        
 • ОУ "Отец Паисий" с. Песнопой     
 • ПГ по селско стопанство Куклен
 • СУ "Христо Ботев" гр. Лъки             
 • ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово     
 • ОУ "Петър Бонев" гр. Перущица  
 • ПГЛВ "Христо Ботев" гр. Перущица  
 • СУ "Никола Вапцаров" гр. Пловдив     
 • СУ "Найден Геров" гр. Пловдив     
 • СУ "Симон Боливар" гр. Пловдив     
 • СУ "Братя Миладинови" гр. Пловдив     
 • Национална търговска гимназия гр. Пловдив     
 • ОУ "Княз Александър Ⅰ" гр. Пловдив     
 • НУ "Христо Ботев" гр. Пловдив     
 • ОУ "Алеко Константинов" гр. Пловдив     
 • ОУ "Васил Петлешков" гр. Пловдив     
 • ОУ "Яне Сандански" гр. Пловдив     
 • ПГ по транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев" гр. Пловдив     
 • ПГ по архитектура, строителство и геодезия "Архитект Камен Петков" гр. Пловдив     
 • ПГ по машиностроене гр. Пловдив     
 • ПГ по електротехника и електроника гр. Пловдив     
 • ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор            
 • ОУ "Отец Паисий" с. Искра             
 • ОУ "Д-р Петър Берон" с. Чалъкови      
 • ОУ "Христо Ботев" с. Крумово       
 • ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Кадиево        
 • ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Първенец     
 • ОУ  с. Богданица 
 • ОУ "Христо Ботев" с. Поповица     
 • ОУ "Христо Смирненски" гр. Стамболийски         
 • ПГ "Ген. Владимир Заимов" гр. Сопот           
 • СУ "Иван Вазов" гр. Сопот           
 • ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря