Район „Южен“ в Пловдив успешно пусна документите си по програма за саниране на жилищно сгради в района. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради.

Подадените проектни предложения са 19 на обща стойност от 37 520 000 лева. Според кмета на района Костадин Язов, когато санирането приключи, ще се подобри качеството на живот на гражданите и ще се намалят разходите за енергия.

От програмата за енергийна ефективност в района се възползваха към момента сдружения на собствениците от следните адреси:

 • ул. “Славееви гори“ № 24 вх. А, Б, В;
 • ул. “Братя Шкорпил“ № 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • ул. Петър Васков" № 53;
 •  ул. "Студенец" № 1, 3, 3А;
 • ул. “Никола Карев“ № 41, 43;
 •  ул. "Димитър Талев" № 82, 84, 86;
 •  ул. "Лайпциг" № 4, 6;
 • ул. “Лайпциг“ № 8, 10;
 •  ул. “Петър Стоев“ № 105, 107;
 •  ул."Константин Геров" № 9, 11;
 •  бул. “Никола Вапцаров“ № 79, 81;
 • ул. "Димитър Талев" № 65;
 • ул. “Калиакра“ № 9, 11, 13, 15;
 • ул. “Даме Груев“ № 58, 60, 62, 64;
 • бул. "Никола Вапцаров" № 11, 13, 15, 17, 19 и 21;
 • ул. “Пере Тошев“ № 75;
 • бул. “Никола Вапцаров“ № 64, 66, 68;
 • ул. “Даме Груев“ № 28, 30, 32, 34;
 • ул. „Братя Шкорпил“ № 12, 14, 16.