Изграждане на комплекс от 50 къщи в любимото на пловдивчани родопско селце Бойково получи зелена светлина от РИОСВ-Пловдив. Проектът е преминал една от най-сериозните спънки в лицето на екоинспекцията.

РИОСВ е излязла с решение, че инвестиционното намерение няма да подлежи на оценка на въздействие върху околната среда, тъй като "няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони".  Най-близо до Бойково се намира защитена зона по Натура 2000 ”Брестовица”

Припомняме, че проектът за изграждане на близо 50 къщи бе входиран за преценка в екоинспекцията в средата на 2020 година. Документите за инвестиционното намерение са подадени от Ивайло Иванов, който според книжата е собственик на земи в две местности към Бойково - "Големи ливади" и "Келевото". 

Все още не е ясно дали идеята е създаване на ваканционни селища за отдаване на вили под наем или продажба на сгради в затворени планински комплекси. Проектът, който е обявен като "Жилищно застрояване и рекреационни дейности” обаче, не се радва на особено голяма обществено одобрение. 

Множество от хората с вили в района поясниха, че никой не ги е информирал за подобен проект и изразиха опасения, че това ще замърси и пренасели района. Дали ще има обществено обсъждане е отворен въпрос, както и дали мнението на собственици на имоти в селото ще има тежест върху намеренията на частен собственик на земите там. 

Частен инвеститор иска да построи 50 къщи в БойковоВаканционно селище или затворен планински комплекс?

Според документацията за всеки от осемте терена в двете местостни към Бойково е предвидено изграждане на една по-голяма жилищна сграда от 100 кв.м. и различен брой "къщички за отрих и рекреация, всяка от които с площ до 50 метра". 

Местност "Келевото" е в близост до едно от най-святите места в района манастирът "Св. Богородица", където всяка година на 15 август стотици преспиват на поляните на манастира за здраве, а не следващия ден се раздава курбан. Там се предвижда строителство върху три парцела, водещи се ливади с обща площ от над 8 декара, залепени до стръмния черен път към манастира. Според инвестиционното намерение трябва статутът да бъде промененен за застрояване, като за трите парцела в началото ще бъдат изградени 3 по-големи къщи и 13 по-малки с горепосоченото уточнение за увеличение. 

Местност "Големи ливади" се намира по околовръстния път към Плочник. Там се иска промяна на предназначението на 5 ниви с площ от почти 12 декара. Предвижда се изграждане на 5 по-големи къщи и 28 по-малки. 

В село Бойково, което обхваща и Горен и Долен Плочник и местностите в района, има 520 къщи. Постоянно живущите са около 114 човека, въпреки че по адрес се водят 85. Лятото обаче селището е изключително популярно и става дом на над 2000 души. В селото има две къщи за гости, хотел, три магазина и ресторант. 

Снимката е илюстративна!