Върховният административен съд върна на първа инстанция делото за удължаване на добива от кариерата край Белащица, което „Холсим“ води срещу РИОСВ-Пловдив. Дружеството е обжалвало заповед на шефа на екоинспекцията, с което се прекратява инвестиционното им предложение за още 15 години концесия в находището.

Припомняме, че подобен казус имаше и „Европейски пътища“. Желание на фирмата да добива още 25 години в находището на „Белащица-юг“ бе пресечено със заповед на Ивайло Йотков, която те обжалваха пред Административен съд-Пловдив. Същият излезе с решение преди дни, с което отхвърли жалбата им. В мотивите си съдът посочва, че шефът на РИОСВ е действал съобразно заповед на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, която обявява за недопустим добивът на инертни материали в обхват на защитена зона за водите.

Съдът блокира удължаването на концесията на кариерата в Белащица за още 25 годиниСъдът реши, че екоинспекцията правилно е прекратила процедура по ОСОВ на предложение на "Европейски пътища"

Казусът на „Холсим“ обаче се е развил по различен начин. Той е достигнал до втора инстанция, след като Административният съд под тепетата е отхвърлил исканията им с право на двуседмично обжалване. Такова последвало от страна на фирмата.

От последния съдебен акт на ВАС става ясно, че заседанието по казуса в Пловдив било разпределено за 15 февруари, но отложено за разглеждане през април. „Холсим“ дали становището си, междувременно обаче АС променил реда, по който ще гледа производството. След това разгледал становищата на страните по спора и взел решение да отхвърли искането на бившия концесионер.

Казусът бил препратен към ВАС. Върховните магистрати, след като разгледали спора, определили, че съдът в Пловдив неправилно е преценил спора. Открили допуснати нарушения при двустранното и обективно разглеждане на делото. По този повод го върнали обратно към първа инстанция за преразглеждане.

Междувременно ВАС отсъжда на РИОСВ-Пловдив да изплати на „Холсим“ 250лв. за разноски.