Съдът отмени решението, с което ОИК-Калояново отказва да освободи кмета на общината Георги Георгиев. Припомняме, че градоначалникът трябваше да бъде отстранен, след като бе спипан да шофира под въздействието на кокаин, за което получи условна присъда и бе глобен от Районен съд - Пловдив.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, "пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, когато след избирането кметът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност". Друга разпоредба на нормативния акт гласи, че "в тридневен срок след получаване на справките и документите, удостоверяващи гореизброените обстоятелства, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета".

При проведеното поименно гласуване в ОИК обаче четирима от присъстващите се обявили против, а 7 души - за. Не достигнал един глас, за да бъде налице квалифицирано мнозинство. Поради тази причина Георгиев не е отстранен. 

Решението обаче бе обжалвано от от ПП „Воля“, а днес Административният съд разгледа жалбата. В съдебната зала се явил и кметът на Калояново Георги Георгиев, който поискал от съда да остави в сила решението на комисията.

Според магистратите обаче решението било неправилно, необосновано и постановено в грубо нарушение на закона. 

"В случая с решението на ОИК Калояново не е било възможно да се направи отказ да бъдат предсрочно прекратени пълномощията на Георги Георгиев", е записано в мотивите на съда. Според съда гласуването в подобни случаи не е целесъобразно, тъй като липсва законова регламентация за отказ на комисията да прекрати пълномощията на кмета. Още повече, не били налице никакви мотиви. 

Обстоятелството, че не са постигнали необходимото мнозинство, не е мотив и не съдържа фактически и правни съображения защо се е стигнало до съответното решение, заключили още магистратите. 

В крайна сметка, решението на ОИК - Калояново било отменено, а преписката - върната на комисията за ново произнасяне. В 14-дневен срок ОИК ще трябва да излезе с ново решение, съобразено с нормативната уредба. Комисията ще трябва да покрие съдебните разходи в размер на 950 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Абсурд! ОИК отказа да отстрани кмет с условна присъда в ПловдивскоГеорги Георгиев получи условно наказание и няма право да заема подобна длъжност