Съдия Гюрай Мурадов подписа акт за встъпване в длъжност като “Административен ръководител – председател” на Районния съд в Карлово. Съдийската колегия на ВСС реши, че той трябва да приеме поста на 13 септември.

На тържествена церемония в съдебната палата колегата му от Окръжния съд в Пловдив Розалия Шейтанова пожела на Мурадов здраве и успехи в отговорната работа на административен ръководител, като благодари за свършеното и на досегашния председател съдия Асима Вангелова. Присъства целият колектив на карловския съд.

Гюрай Мурадов е завършил право в Югозападния университет “Неофит Рилски”. От 2000 г. до 2016 г. е прокурор, като в периода от 2005 до 2015 г. е заемал поста на районен прокурор на Карлово. От март 2016 г. е съдия в Районния съд. Има ранг “съдия във ВКС и ВАС”.