Учениците от 5 до 12 клас в Пловдивско да започнат поетапно завръщане в училищата - това решение взе Областният кризисен щаб ро предложение на началника на РУО - Пловдив Иванка Киркова. Всеки директор трябва да изготви график за своето училище за присъствено и неприсъствено обучение до Коледа. Предложението и решението са съобразени с указанията на МОН и изготвения алгоритъм от министър Красимир Вълчев. Решението е за всички училища в Пловдив и областта.

Училищните директори са уведомени и трябва да представят графика до 18.11.2020 година. Той трябва да бъде съобразен със спецификата на самото училище и епидемичната ситуация. 

„До края на утрешния ден трябва да има яснота за всяко едно училище и за кои класове се организира обучение от разстояние в електронна среда", обясни началникът на РУО.

От РУО ще проследят процеса, ще указват методическа подкрепа, както и ще извършват необходимия контрол. По думите на Иванка Киркова от МОН са предоставени три варианта за организиране на учебния процес, но вариантите могат да бъдат много повече и съобразени с конкретната  ситуация в учебното заведение,  с отсъстващите учители и  седмичната им заетост и  с мнението на родителите, за да се намери най-правилното решение за всяко едно училище в областта. Според нея, дори е възможно и промяна на седмичното разписание, защото от МОН е предоставена  достатъчно свобода за взимане на решения от страна на директорите.

„Ситуацията в момента е трудна за всички, но децата не могат да са затворени в къщи до пролетта. Това е вредно  за тяхното физическо и психическо и здраве. Разбира се, ще се спазва алгоритъма  и указанията на Здравното министерство при положителните случаи, което  се прави и до сега.  Организацията в училищата трябва да е в полза на децата и учебния процес като цяло и решението е на директорите, които най-добре могат да направят преценка. Например е много важно децата в подготвителните класове в езиковите гимназии да учат присъствено, защото това е една от  най-важните години, коментира областният  управител и председател на Щаба.