Над 700 представители на ромската общност се включиха в програма, целяща социално, здравно и икономическо приобщаване на етническите групи. Използвайки силните си страни, те са получили ценен опит и се подобрили уменията си в различни сфери. Фокусът е бил подобряване на здравната им култура, образователен ценз и включването им пазара на труда, като на уязвимите се предостави достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги на едно гише.

Това обяви пред медии Недка Василева- Петрова, ръководител на проекта, за чието осъществяване бяха отпуснати над 2 310 000лв. безвъзмездна финансова помощ от Европа. 

През тези две години реализирахме изключително много интересни дейности. Ромите се славят със своя талант да се веселят. Затова ние използвахме силните им страни, за да достигнем до тях. С помощта на талантливи хора, които през веселбата и хумора успяха да привлекат деца и възрастни към образование, здравеопазване, труд и сериозни теми“, допълни Недка Петрова.

 

Срокът за реализация на общинският център за социални услуги в Столипиново бе 2 години. През това време операторът трябваше да изпълни десетки цели, за да бъде той успешен.

Недка Василева заяви, че по-малко от месец преди края на проекта, все още не е отчетено изпълнението на всички индикатори, които програмата спуска. Разполагат обаче с още три месеца право на удължаване на срока: „Проектът ще продължи и след това. Община Пловдив работи по неговата устойчивост. Ние ще се опитаме да запазим тези дейности“.

Най-сериозните трудности екипът им срещнал при здравния индикатор, тъй като хората от общността показали ниска здравна култура. При индикатор 1000, те достигнали до едва 160 души, които са си направили кръвни изследвания. „Това не е индикатор, който да дава категорична представа за изпълнението на проекта. Беше ни изключително трудно, защото срещнахме много недоверие в тях. Това ще бъде един от бъдещите ни насоки на какво трябва да наблегнем – здравна просвета. Неминуемо това минава през образованието, защото ниското ниво на образование води до ниска здравна култура“, коментира още ръководителят на проекта.

 

Междувременно 21 възрастни и близо 50 деца участват устойчиво в образователни групи по обучение на български език. По време на процеса редица деца са били включени в различни активности, които са ги провокирали да придобият увереност и да се приобщят към образователния процес в училищата си, допълни тя. Бил е включен и ежедневен топъл обяд за потребителите на услугата.

В рамките на проекта е бил създаден и Младежки съвет, в който са се включили шестима младежи. „Неговата цел е да провокира обществото и Община Пловдив да променяме средата, в която живеят младите хора в Столипиново“, допълни Василева. 

Сградата в Столипиново, чието изграждане е срещнало много трудности, предстои да бъде финализирана в скоро време, допълниха от екипа. Тя се намира на ул. „Калина“ 61 и в нея ще бъдат предоставяни комплексни услуги – здравни, социални и икономически, насочени към етноса. По проект зднието ще изгледа така: 

 

Председателят на УС на фондация „Рома-Пловдив“ Асен Карагьозов, която е част от партньорите на проекта, даде отчетност за изпълнените от тях дейности. Другият партньор е  Норсенсус Медиафорум – Норвегия. В рамките на тези две години екипът на центъра за интегрирани социални услуги в Столипиново е преминал през няколко обучения, заяви той и допълни, че до финала на проекта остава малко време, в което трябва да бъдат изпълнени още няколко цели. Предстои и събитие – Спортен фестивал на толерантността, който ще се проведен на 26 април.

На събитието присъства и зам.-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, който поздрави присъстващите по повод Международния ден на ромите. "Този проект е изключително важен. В края му сме и искам да благодаря на екипа, който положи много усилия. Като кмет и представител на Община Пловдив искам да гарантирам, че оттук нататък ще има устойчивост, той ще продължава да бъде връзката с ромското население“, заяви Бухалов.