Служители на пловдивската полиция проведоха дискусия за избора на младите хора, свързан с злоупотребата с психоактивни вещества. Инспектор детска педагогическа стая и криминалист предизвикаха осмокласници от Професионалната гимназия по битова техника в Пловдив да се замислят над основните житейски правила, въведени в обществото, пристъпването на които води до наказателна отговорност.

В часа на класа те провокираха младежите под формата на различни игри. Тийнеджърите споделиха, че в тази възраст се опитват да бъдат различни и за да бъдат харесвани, да се почувстват значими сред връстниците си трудно осъзнават, че с подобен избор могат да попаднат в бездната на зависимостите. Страхът, недоверието, чувството, че няма да бъдат разбрани, както и липсата на събеседник по темата са сред факторите, които превръщат такъв опит в постоянен избор.

Фокусът на кампанията „Избери живота“ на пловдивската полиция са ученици от 14 до 19 години- възраст, в която децата са склонни да експериментират, без да осъзнават последствията от избора си. Инициативата цели универсална превенция чрез разговори с деца, учители и родители по темата.