Община Пловдив ще продължи да предоставя храна на нуждаещи се и в следващите 4 години. Топъл обяд, както и до момента, ще се предоставя в същите 11 пункта в шестте административни района на Пловдив, в които се предоставяше и в условията на пандемията от COVID-19.

Това стана след като зам.-кметът по социална политика Георги Титюков и директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева подписаха договор от страна на Общината по Операция „Топъл обяд“. Тя е финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 от Европейски социален фонд плюс. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 815 360 лв.

Община Пловдив приема документи за включване в услугата на желаещи, които принадлежат към следните целеви групи:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи;
  2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, бежанци.

Документи за включване в проекта се приемат по време на целия му срок на изпълнение в Районните кметства на следните адреси:

Район „Тракия“ -  бул. „Освобождение“ 63, тел. 032/68 23 23

Район „Южен“ - ул. „Македония“ 73А, тел. 032/276 160

Район „Западен“ - ул. „Вечерница“ 1А, тел. 032/60 48 26

Район „Източен“ - бул. „Шести септември“ 274, тел. 032/60 10 73

Район „Северен“ - бул. „Цар Борис III Обединител“ 22А, тел. 032 / 954118

Район „Централен“ - ул. „Петко Д. Петков“ № 6а, тел. 032/ 623 714