Образователен концерт "Детска усмивка" се състоя за втори път в Пловдив. Той е част от инициативата "Да запазим децата на пътя". На него присъстваха 120 деца от шест детски градини в район „Северен”. Събитието се организира от Български червен кръст-Пловдив и Christian of Roma и се състоя в парк „Рибница”.

"Основната цел е да бъдат създадени трайни умения у децата за отговорно поддържане и опазване здравето и живота при критични ситуации, формиране на положителна нагласа към обучението, осъзнаване на здравето като ценност и снишаване на агресивното поведение от страна на подрастващите.

 Всичко това може да бъде постигнато посредством положителните емоции, породени от музиката, вярват организаторите", обясни собственикът на козметична компания Christian of Roma Елена Кристиано, която в лично качество подкрепя различни събития и каузи. В подкрепа на европейската инициатива се е обявил и музикалният педагог, пианист и композитор Росалин Наков. Той създава песни, посветени на безопасността на децата на пътя.

"Интерактивният подход на обучение чрез изкуство е в съответствие с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България. Този тип обучение става все по-актуален в Европа, защото чрез изразните средства на музиката и театъра, под формата на игра, децата овладяват много лесно и бързо, почти неусетно, предложения образователен материал", заяви директорът на БЧК-Пловдив Таня Георгиева.

Образователният концерт се осъществяви със съдействието на Министерство на образованието и науката, администрацията на район „Северен” в Пловдив и „Ротари клуб”-Пловдив. „С образователния концерт нашите деца още от съвсем малки могат чрез песни и игри да се запознаят с този изключително важен за обществото ни проблем-безопасността на движението и как да се реагира в отделните ситуации на пътя“, каза кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев, който също присъства на събитието.

Сценарият на концерта включваше специално създадени по темата песни и образователни и забавни игри. Текстовете и музиката на песните бяха съобразени с учебната програма и възрастта на децата. Подтемите на събитието са здравословно хранене и здравословен начин на живот при децата и опазване на природата и екологично възпитание.

Проведоха се и активно участие на децата от публиката, разучаване на песен, състезателни игри и други дейности. Предишният концерт се състоя в края на 2019 година и на него присъстваха 400 деца от детските градини на район „Южен” в Пловдив.