Устройствените показатели на терена на бившия завод Кока-кола в "Източен" бяха променени от общинските съветници. По предложение на Евелин Парасков бяха намелени до 50 % застрояване на терена от 48 декара , до 50% озеленяване , кинт 3 и височина 35 метра. С това на практика общинските съветници се съобразиха със становището на областния упревител Дани Каназирева. 

Предложението на Парасков бе подкрепена с 43 гласа За и 4-ма въздържали се, а цялото решение за ПУП-а бе подкрепено от 33-ма общинари. Дебатите по предложението продължиха повече от 2 часа като основен акцент бе законността на решението срещу целесъобразността му. Нямаше нито едно становище в залата, което да бе в подкрепа на подобен терен за застрояване, но от друга страна според кмета Здравко Димитров, гл. архитект Ахрянов и зам. кмета по устройство Невена Балчева на територията решението е законно и те не са имали друг механизъм, с който да ограничат промяната на устройствените показатели там. 

Решението на Общинския съвет може да бъде обжалвано от инвеститора в съда като незаконосъобразно. 

Ще се допусне ли поредния мастодонт в Пловдив? Пак гласуват ПУП-а за застрояване на бившия завод на Кока-КолаАрх. Невена Балчева гази и стария, и новия Общ устройствен план с предложението

 

Очаквайте подробности от дебатите!