Регионално управление на образованието в Пловдив обяви официално кои са кандидатите, които ще се борят за директорските кресла в няколко училища в града и областта. След преглеждане на подадените заявления, Комисията по допускане е счела, че 29 лица отговарят на изискванията.

Припомняме, че желаещите да се явят на изпита за директори трябваше да покрият редица критерии - свързани с тяхното гражданство, съдебно минало и образователен ценз. Желаещите трябва да бъдат психически пригодни да изпълняват длъжността на ръководна фигура, в частност работеща с деца. Следва да имат най-малко 5 години работен стаж като учител и да притежават степен „магистър“.

Обявиха старт на конкурса за директори на 18 училища в Пловдив и областтаИзборът ще се провежда спрямо новите изисквания, обнародвани през декември

Членове на комисията, отговорна за подбора, са допуснали 29 кандидати. Всички те следва да се явят на изпит, който е насрочен за 27 февруари в Национална търговска гимназия. Първи кръг представлява писменият изпит, който както вече съобщихме, ще се проведе при изцяло нови изисквания. Причината са прословутите промени в Наредба 16, които отмениха предходния конкурс и наложиха управлението на десетки училища в Пловдив и областта да бъде изпълнявано от временни директори.

При новия формат на изпита е въведено ключово изменение. До момента той се състоеше от тест и решаване на казус, които се генерират в деня на изпита и се изпращат по модули от МОН. Оттук насетне обаче просветното министерство ще организира изработването на тестовете, въпросите със свободни отговори и казусите и предоставянето им при провеждане на конкурса за заемане на длъжността "директор" на държавните и общинските училища.

29-те допуснати кандидати ще трябва да преминат през два етапа на изпитване – писмен, който включва решаване на тестови задание, както и устен – решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответното училище.

Продиктувано от измененията, се предвижда изпитът да бъде запечатан на аудио и видео запис.

Нова година - нов късмет: Сменят с конкурс директорите на десетки училища в Пловдив и областта през януариСлед поправката в Наредба 16, организацията по избор ще бъде съвсем различна - ще се заснема и на камери

Списък с допуснати:

Анна Йорданова, Весела Ангелова, Гергана Янева, Гълъбина Матерова, Даниела Панчева, Десислава Ангелова, Детелина Милкотева, Ивайло Димов, Иванка Янкова, Иванка Василева, Илина Вутова, Ирина Колева, Ирина Чавдарова, Йорданка Начева, Людмила Бакларева, Мария Мустакова, Марияна Найденова, Милен Стайков, Николай Караджов, Петя Михалева, Петя Михайлова-Чангалова, Светла Цветилова, София Гаргова, Стефана Адамова, Стефка Николова, Стоян Стратиев, Стоянка Бикова, Христо Шивачев, Николай Караджов.

Не е била допусната единствено Таня Еневска. 

Ето кои са първите 18 от общо 42 училища, за които са насрочени конкурсите. За избор на директор за останалите ще се действа поетапно:

1. ОУ "Петко Каравелов" – Асеновград

2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Стрелци, община Брезово

3. СУ "Христо Ботев", Лъки

4. ОУ "Дядо Иван Арабаджията" - Царацово, община "Марица"

5. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Дълбок извор, община Първомай

6. ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Чалъкови, община Раковски

7. ОУ "Христо Ботев" - с. Крумово, община "Родопи"

8. ОУ  "Княз Борис I" - с. Богданица, община Садово

9. ОУ "Васил Левски" – Хисаря

10. ОУ "Алеко Константинов" – Пловдив

11. ОУ "Княз Александър I" – Пловдив

12. СУ "Найден Геров" – Пловдив

13. СУ "Симон Боливар" – Пловдив

14. ОУ "Васил Петлешков" – Пловдив

15. НУ "Христо Ботев" – Пловдив

16. СУ "Никола Вапцаров" – Пловдив

17. СУ "Братя Миладинови" – Пловдив

18. ОУ "Христо Ботев", Паничери, община Хисаря