Официално обявиха старт на конкурса за директори на 18 училища в Пловдив и областта. Това става ясно от заповед, публикувана на сайта на Регионално управление на образованието. Както медията ни писа, след промяна в законодателството, стартиралия през 2023г. конкурс бе отменен. Това се случи два дни преди началото на учебната година със заповед на тогавашния началник на РУО-Пловдив Антоанета Пакова.

До този момент десетки образователни институции се управляват от временни директори, или такива, които са в пенсионна възраст.

Нова година - нов късмет: Сменят с конкурс директорите на десетки училища в Пловдив и областта през януариСлед поправката в Наредба 16, организацията по избор ще бъде съвсем различна - ще се заснема и на камери

След промените в Наредба 16, обнародвана декември, комисията ще бъде съставена от трима представители на РУО, определени от началника му, представител на Община Пловдив, определен от кмета, както и представител на обществения съвет на съответното училище.

Поправкките в нормативни акт засегнаха и изпита, който кандидатите за директорския пост ще полагат. До момента той се състоеше от тест и решаване на казус, които се генерират в деня на изпита и се изпращат по модули от МОН. Оттук насетне обаче Министерството ще организира изработването на тестовете, въпросите със свободни отговори и казусите и предоставянето им при провеждане на конкурса за заемане на длъжността "директор" на държавните и общинските училища.

В заповедта на РУО от 11 януари 2024г. е посочено, че желаещите се да заемат поста ще трябва да преминат през два етапа на изпитване – писмен, който включва решаване на тестови задание, както и устен – решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответното училище. Предвижда се процедурите по избор на кандидати да бъдат аудио и видео записвани.

Изискванията, които кандидатите трябва да покриват, са свързани с тяхното гражданство, съдебно минало и образователен ценз. Желаещите трябва да бъдат психически пригодни да изпълняват длъжността на ръководна фигура и работещ с деца. Следва да имат най-малко 5 години работен стаж като учител и да притежават степен „магистър“.

Подаването на документи стартира от днес и ще продължи до 12 число на следващия месец.

Ето, кои са първите 18 от общо 42 училища, в които са насрочени конкурсите. За избор на директор за останалите ще се действа поетапно:

1. ОУ "Петко Каравелов" – Асеновград

2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Стрелци, община Брезово

3. СУ "Христо Ботев", Лъки

4. ОУ "Дядо Иван Арабаджията" - Царацово, община "Марица"

5. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Дълбок извор, община Първомай

6. ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Чалъкови, община Раковски

7. ОУ "Христо Ботев" - с. Крумово, община "Родопи"

8. ОУ  "Княз Борис I" - с. Богданица, община Садово

9. ОУ "Васил Левски" – Хисаря

10. ОУ "Алеко Константинов" – Пловдив

11. ОУ "Княз Александър I" – Пловдив

12. СУ "Найден Геров" – Пловдив

13. СУ "Симон Боливар" – Пловдив

14. ОУ "Васил Петлешков" – Пловдив

15. НУ "Христо Ботев" – Пловдив

16. СУ "Никола Вапцаров" – Пловдив

17. СУ "Братя Миладинови" – Пловдив

18. ОУ "Христо Ботев", Паничери, община Хисаря