Обществения експертен съвет по озеленяване към Община Пловдив категорично препоръча изрязването на дърветата около ремонтираната ул. „Даме Груев“. В препоръката си към местната власт 15-те експерти, участвали в изграждането на зелената система на града, се обединяват около позицията, че е нужно засаждането на друг тип растителност, тъй като сегашната ще бъде сериозно компрометирана след реконтрукцията на трасето. 

В последните дни темата предизвика вълна от противоположни граждански реакции, част от които крайни. Към медията ни се обръщаха разочаровани пловдивчани, които споделяха несъгласието с това „дробовете ни да се режат“.

Изграждат голям парк край ул. „Даме Груев”, за да компенсират сечта покрай улицатаСлед приключването на пътните дейности ще започне залесяването в района

Проактивните граждани са ценен ресурс, но възможно ли е всичко да се окаже буря в чаша вода?

Невена Цветкова е част от експертния съвет, подписал препоръката за премахване на 70-годишната растителност около "Даме Груев", което ще претърпи разширяване и подмяна на настилката от паваж с асфалтова. Предвид бурните дискусии на пловдивчани тя аргументира позицията на Съвета публично.

Ключов фактор, на който комисията е уповава, е, че дори преди ремонта дърветата, рамкиращи улицата, са били във влошено фитосанитарно състояние. Причината за Цветкова вижда в неправилните резитби, които са превърнали незамазаните отрези в опасни хралупи.

„При промяна на настилката от паваж на асфалт, корените ще се засегнат със сигурност. От друга страна, промяната на количеството вода, което се просмуква в земята при паваж е около 30%. Тази промяна, в съчетание с увредени корени, ще е доста стресираща за вече възрастните дървета“, посочва ландшафтният архитект Цветкова.

Тя коментира още, че при запазване на растителността рискува обществената безопасност. 

Всъщност запазването на съществуващата дървесна растителност е неоправдано и при бъдещата реконструкцията на трасето е целесъобразно да се предвиди подмяна на съществуващото улично озеленяване, се посочва в становището на Експертния съвет. На мястото следва да се посадят дървесни видове, които са сухо- и газоустойчиви, невзискателни, подходящи за улици с интензивно движение, декоративни видове с подходяща величина и стандарт за улично озеленяване.

Експертният съвет препоръчва при реконструкция на улицата на етапи съществуващата растителност, която попада в бъдещето разширение на пътното платно, да бъде запазена, ако фитосанитарното ѝ състояние го позволява.

Подробен анализ на здравословното и декоративно състояние на съществуващата дървесна растителност:

Този вид е на пределна възраст (екземплярите са на около 70г.); по стволовете има много наранявания и хралупи; декоративната стойност на дърветата е много ниска, поради драстичното съкращаване на короните извършвано през последните години.

При бъдещата реконструкция на ул.“Даме Груев“ (без значение дали ще се променя габаритът на пътното платно или ще остане в сега съществуващото трасе) сериозно ще се наруши кореновата система на съществуващите Софори по ред причини:

1. при премахване на паважа и изгребване на инертните материали, за да се достигне до необходимия профил на конструкцията на бъдещото трасе.

2. при премахване на съществуващите тротоарни плочи и изгребване на съществуващата пясъчна подложка, ще се наложи сериозно премахване на част от кореновата система.

Това ще доведе до съкращаване на живота на съществуващите улични насаждения.

Кореновата система на съществуващите дървета е формирана при паважна настилка, която дренира 30% от дъждовните води и бетонни плочи на пясъчна основа. При подмяна на съществуващата пътна настилката с асфалт, корените на дърветата ще бъдат „запечатани“ и това драстично ще съкрати жизнените им функции, поради рязката промяна на водния режим на почвения слой.

Експертния съвет препоръчва и примерен видов състав - видове, които са се доказали като подходящи за улично озеленяване в Пловдив: Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Celtis australis, Quercus robur и неговата форма ‘Fastigiata’, Acer platanoides.