В Община Пловдив има построени общо 20 874 жилищни сгради. От тях 14 282 са къщи, 6263 жилищни блокове и и кооперация, 244 сгради от смесен тип и 30 общежития. Това показва разбивка от данните на Националното преброяване /септ. 2021/ за сградния фонд по общини близо 2 години, след като то бе проведено. 

Ето как изглежда бетонния Пловдив в цифри: 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ЕТАЖНОСТ

В Пловдив има 6153 едноетажни, 6161 двуетажни, 2804 триетажни, 1677 четириетажни, 1529 пететажни и 2550 шест и повече етажни сгради. 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ

От съществуващите жилищни сгради 4911 са построени преди 1959 година. От 1960 година до 1969 година са вдигнати 3226 сгради. 

От 1970 година до 1979 година: 2730; От 1980 година до 1989 година: 2476; От 1990 година до 1999 година: 2535; От 2000 година до 2009 година: 2802; От 2010 година до 2021 година: 2194; Тухлена с бетонна плоча: 12577           

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СПОРЕД ВИДА НА КОНСТРУКЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНИЯ ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

Най-много в Пловдив са тухлените сгради с гредоред, без стоманобетон - 5585. Тези, които са със стоманобетонна конструкция с плоча и колони, наброяват 1393. От кирпич са цели 489 жилищни сгради, каменните са 11, дървените 36, а панелните /основно блокове/ - 769. 

ЖИЛИЩА ПО ВИД

Жилищата в Пловдив са общо 180 026. От тях почти всички са свързани към канализация, освен: 586 със септична яма, 566 с помийна яма и 165 с изгребна яма. Повече от половината жилища - 96 503, са изцяло с енергоспестяваща дограма, 18 750 са с частична такава, а 64 773 въобще нямат такива нови дограми. 64 773 жилища са изцяло с външна изолация, 13784 са частично санирани, но масово домовете на хората въобще не разполагат с изолация - 13784. 

Около 27% от всички жилища в Пловдив са необитаеми - 48 143 домове. За част от апартаментите обаче няма данни. 

По-голямата част от домовете са частна собственост, на български граждани - 113872. На чуждестранни граждани са 199 жилища. 707 домове се водят на фирми, като от тях едва 17 са на чуждестранни юридически лица. 2068 са общинските жилища, 713 са държавните жилища.