„По-добре да вземем кокошки и да продаваме яйца там”, заяви кметът Здравко Димитров по време на отчета си. Той отново изрази недоумение как може издръжката на зоопарка да струва 40 000-50 000 лева на месец, а освен това дружеството си имало и пиар. Зам.-кметът Илия Кирчев също се включи, че щатът на общинското предприятие е 26 души, като незаетите бройки са 5-6.

Дали обаче това отговаря на истината?

Всеки един гражданин, чиновник или зам.-кмет може сам да направи сметка колко струва издръжката на неработещия зоопарк. Това е видно от документите, които са качени при отчета на бюджета за 2019 година, който е публикуван на 16 януари в страницата на Община Пловдив.  В него е записано всяко едно звено колко пари харчи и за какво. Човекът, който обаче докладва на градоначалника за състоянието на зоопарка очевидно не е видял, документите или изкривява фактите, за да му е угодно.

Гласуваният бюджет на ОП „Зоопарк – Пловдив” за 2019 година е 855 хиляди лева. В това число обаче влизат и гласуваните пари за строителството на зоопарка, които така и не се изхарчиха. Така погледнато в действителност бюджета на месец на неработещия зоокът излизат разходи от 71 хиляди лева на месец.

Разбира се, заложените пари и изразходените са две отделни величини, които всеки един човек знае – било то икономист или не.

 Графата, която е за изразходените разходи обаче стои числото 176 хиляди лева. От тях 128 896 лева са за заплати, 5496 лева за работно облекло, 29 хил. лева за осигуровки, 13 хил. лева за издръжка. В нея са включени 2200 лева за храна на 12-те маймуни, за ток и вода  - 4 091 лева, 3000 лева за материали и някой е бил пратен в командировка за 1000 лева. Останалите разходи  са 2 227 лева за данъци 1294 лева за купуване на ДМА.  Сумата, която е изразходена за издръжка на зоопарка е средно около 15 хил. лева на месец, или три пъти по-ниска от обявената от кмета.

Друг дискутиран въпрос е колко души работят в Зоопарка. Това също може да бъде проверено лесно в отчетите по бюджета. Коректно е записано, че в ОП-то има 26 щата. Те обаче са предвидени при положение, че зоопаркът тръгне. При последния отчет в него работят точно 10 души – един директор, един счетоводител, един домакин, един ветеринар и 6 общи работници, които поддържат и пазят зоопарка, в който бяха вложени близо 4 милиона лева.

На практика без първите три  длъжности самото общинско предприятие не може да работи. Това бе решение на предишната власт, които побързаха да вкарат зоокъта в отделно общинско предприятие.   Ветеринарят пък все пак трябва да полага грижи за маймуните, които на тъжната гледка на недостроения зоопарк, продължават да се развъждат и вече са 12.

Друго нещо, което е било казано на кмета,че зоопарка си имал пиар, е също нещо доста изкривено. В щатното разписание е записано, че има директор „Маркетинг и реклама”, която бе освободена преди няколко месеца. Този пост бе заеман от Галина Дедева, съпруга на общинския съветник от ГЕРБ Стефан Дедев.  В момента Дедева работи в друго общинско звено в отдел „Маркетинг и реклама” – „Пловдив 2019”.  Щатът е бил съкратен, тъй като на практика такава функция няма как да се изпълнява.

Безспорно вече четвърта година зоопаркът се руши, а той гълта средства от общинския бюджет за издръжка.  С реформата на ОП-та вероятно ще се спестят две заплати – от директор и счетоводител, но това няма да реши проблема.  А той е, че зоопаркът трябва да заработи. Обявеното решение днес, че ще се върви към нова обществена поръчка, означава, че поне още година там ще се наливат общински средства за издръжка на неработещ  обект, каквото и реформа да се направи.

Информацията, която обаче стига до кмета, очевидно е доста изкривена – било то умишлено или не…

Ето и отчета: 

И тази година зоопаркът в Пловдив няма да отвори врати, търсят нови строителиКазаха ми от София да намеря нови фирми, можем да станем съучастници в престъпление, заяви кметът