Министерство на отбраната отрече да възнамерява да продава имот с дюни. Това стана ясно от официално разпространено становище на Министерството.

Припомняме, че снощи бе разпространена информация, че от МО за стартирали процедура за продажба на полуостров край Несебър. 

В изявлението на военните от днес обаче се твърди че в конкретния имот няма дюни и поради това не съществува проблем апетитният парцел да бъде продаден. 

Ето и цялото изявление на МО:

Поземлен имот с идентификатор 51500.510.87 – Несебър по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „Акротирия“, не попада в природни забележителности – дюни. Той е с незастроена площ от 31 311 кв.м. За него няма реституционни претенции и няма пречки да бъде обект на бъдещи разпоредителни действия, уточняват от Министерството на отбраната. Природните забележителности – дюни са в поземлен имот с идентификатор 51500.510.88 с площ от 7, 981 дка. Този имот е със статут на публична държавна собственост и не подлежи на разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната. Посочените два имота са приети в управление на Министерството на отбраната през 2010 г. като освободен войскови район.

Военните готвят за продажба полуостров с дюни до НесебърОще 6 имота могат да бъдат пуснати на търг - в София, Ихтиман, Елин Пелин