В днешната загадка търсим фалшивата монета. Ето и условието-  разполагате с 3 златни монети, едната от които е фалшива, и една везна. Фалшивата монета тежи по-малко от другите

Как ще определите коя монета е фалшива?

Верният отговор ще намерите малко по-надолу:

1. Трябва да поставите двете монети на везната. Ако и двете имат еднаква тежест, то третата е фалшива