На днешният ден в "Професионална гимназия по електротехника и електроника", учениците от 12Д клас излязоха пред входа на гимназията с огромен плакат от букви и цветни факли в ръце.

Пловдивските ученици изненадаха приятно класната си.

Учениците от 12Д клас от "Професионална гимназия по електротехника и електроника", отправиха специална покана за бал към тяхната класна ръководителка - Корнелия Василева, с цветни факли в ръце и един огромен ръчно направен от самите тях трансперант, на който е изписано "Г-жо Василева елате с нас на бала! XII Д".

"Жестът много зарадва и развълнува ръководителката, която не очакваше такава изненада", обясниха учениците.

Съответно госпожата прие поканата на драго сърце.