На абсурдни маневри по улиците ставаме свидетели всеки ден. Когато обаче иде реч за паркиране, по презумпция като че ли зад волана няма начин да не е дама. Нямаме никакво намерение сега да разискваме над казуса: Кой е по-лош шофьор - жената или мъжът. 

Въпросът е не само спорен, но и в единия случай няма как разсъжденията ни да не прозвучат твърде феминистки, а в другия - твърде дискриминационно. Затова ви предлагаме просто да се позабавляваме - така както го правят в групата Смях във Фейсбук.