Ако съберем числата 2, 0, 2 и 1, сумата им е 5, което в нумерологията показва свободата. Това е добра новина, като се има предвид, че предходната година разтърси живота на всички хора, внесе объркване в ежедневието и всеки от нас очакваше с нетърпение 2021. 

Новата година носи ново начало и вселява надежда, че ситуацията ще се промени към по-добро. Следователно сега е подходящият момент да се справим с прогнозите и е известно, че числата от 1 до 9 могат да ни помогнат в това.

Числото 5 е свързано с излишък, но в положителен смисъл - излишна свобода, риск, приключение, бягство и т.н. За разлика от предишните 12 месеца, сега ще се наслаждаваме, ще се забавляваме и ще общуваме повече, но промяната ще бъде постепенна. Може би се чудите какво е значението на сумата от числата 2, 0, 2 и 0 и дали бихме могли да предскажем неблагоприятно развитие през предходната година?

А именно, номер 4 представлява конструкцията, но този път станахме свидетели на нейното разрушаване. Следователно възниква въпросът как да приемем свободата след период на несигурност, а отговорът е прост - трябва да се приемат дадените обстоятелства и да се търсят нови идеи.

Непознатото ще стане новото нормално, но може и да ни отведе в положителна посока.