Първите няколко квадратни метра от реставрираните мозайки от втория по-късен слой на Епископската базилика вече са положени на второто ниво на защитната сграда. Реставраторът Елена Кантарева започна работата по мозаечния „килим” с помощта на екипа си, към който се присъединиха и доброволци.

Работата по археологическия обект продължава, продължават и откритията. Миналата седмица при опит да нивелират част от настилката в двора към храма Жени Танкова и колегите й попаднаха на поредната интересна находка. При повдигането на голям мраморен блок с размери 2.15 метра височина, 1.06 метра ширина и с 30 сантиметра дебелина те намериха надпис -  стèла от 3 в.сл.Хр. 

Стèлата е най-често надгробна или възпоменателна каменна плоча, върху която са гравирани релефно имена, титли и съобщения за значими събития.

 

Прочитът на надписа върху новооткритата стèла бе направен от младия български епиграф Николай Шаранков, който за минути успава да преведе пълния текст.

По думите му, "това е един от най-интересните надписи в Пловдив. Поставен е от хора, които са се спасили след голямото готско нашествие в средата на III век, при което почти цялото население е отведено в плен или е загинало. След спасението си, когато ситуацията във Филипопол се стабилизира, в знак на благодарност оцелелите 45 членове на религиозно сдружение посвещават надписа върху стелата на императорите Валериан и Галиен (253-260 г.)."

Това е третият надпис от периода след голямото готско нашествие, но е най-пълнят и най-значителен. Стèлата е израз на надеждата на хората, но и молба за закрила, за да продължат живота си.

Част от дългия 53 реда надпис гласи: 

"За победата, здравето и вечното просъществуване на императорите Публий Лициний Валериан и Галиен Августи, и за целия им дом, за свещения сенат и римския народ и за съвета и народното събрание на Филипопол - на Тракийския Предводител Дионис (посветиха) оцелелите мисти (участници в мистериите)..."

Стелата идва и като потвърждение на хипотезата, че Епископската базилика на Филипопол е издигната върху храм, посветен на култа към императора. 

Фотография: Епископска базилика на Филипопол