Проф. Христо Пимпирев и екипът на втората полярна мисия на българския военно-изследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще гостуват в Природонаучния музей на 25 април от 16 часа в зала "Планетариум". Те ще разкажат подробности за пътуването си и за мисията да доставят морски видове за антарктическия аквариум в музея, където вече успешно се адаптира риба от вида „Нототения“. Експозицията в Природонаучния  с жив екземпляр от Антарктическия континент е първата в континентален град в Европа.

Аквариумът, в който е поставена рибата, е в изолирана среда с температура от минус 5 градуса. Водата е пречистена чрез обратна осмоза и обогатена със сол. Нототенията се храни с ракообразни. Стресът при нея е много голям, тъй като през повечето време се крие. Предстои учените да изучават поведението на рибата.

Идеята за създаването на залата е на екипа от акваристи в музея и среща одобрението на проф. Христо Пимпирев. В музея са създадени необходимите условия, които са: температура минус един - минус пет градуса, силна аерация и много чиста вода. За подготовката на аквариума са консултирани от учени от Чили, които имат подобен научно-изследоветлски аквариум.

Новоизградената база в музея освен да приема посетители и да бъде използвана за екологични и биологични проучвания на видовете, които ще бъдат доставени, а проектът от музейно-експозиционен да се  превърне в научен.
Предвижда се в следващата полярна експедиция да се включи и екип на музея.