Кметът на Пловдив Здравко Димитров внася на сесия на Общинския съвет предложение градът да поиска за още 10 години държавата да предостави безвъзмездно управлението на Античния театър.

То трябва да бъде гласувано на сесията на местния парламент на 14 септември и след това през областния управител процедурата да бъде задвижена, защото настоящият договор за археологическия паметник, който е културна ценност от национално значение и е публична държавна собственост, изтича в началото на февруари 2022 г.

Досега за опазването и управлението на Античния театър се грижеше екипът на Общинския институт „Старинен Пловдив”, но според чл. 12, ал. 4, т.1 и т.5 от Закона за културното наследство максималният срок за предоставяне е 10 г.  

„Един от главните приоритети на Община Пловдив е управлението на културно-историческото и арпитектурно наследство и след предоставянето на имота през 2021 г., местната власт го превръща във важен пункт от Европейската мрежа на туристическите маршрути, като успешно го интегрира в живота и структурата на модерния град, популяризира уникалната и хилядолетна история на Пловдив и превръща града не само в дестинация на културния и исторически туризъм, но и в културна столица на Европа”, пише в предложението.

От общината посочват още, че с реализирането на Европейска столица на културата Пловдив продължава да осъществява визията си по отношение на културното наследство на града, управлението и стопанисването му.

„Необходимостта от адекватна поддръжка на паметниците на културата и осъществяването на научни, културни, образователни и туристически дейности, както и осъществяването на научни, културни, образователни и туристически дейности, налага да не бъдат прекратявани”, посочват още от екипа на Зико.