На 27 април почитаме един от най-близките последователи на Исус Христос – свети Симеон, когото наричали брат Господен, но само по плът. Имен ден празнуват Симеон, Симона, Симон, Симеонка, Мони, Монка, Мончо, Моника.

Свети Симеон бил племенник на Свети Йосиф – обручника на Дева Мария. Ако Исус Христос беше син на Свети Йосиф, а не Син Божий, Свети Симеон щеше да бъде негов първи братовчед. Свети Симеон е син на Клеопа и брат на Свети апостол Яков – първият епископ на Йерусалим. Бидейки толкова близо до Исус Христос в семейно отношение, свети Симеон и неговият брат Свети Яков станали едни от най-близките последователи на Сина Божий.

След като Христос възкръснал, а на 40-ия ден се възнесъл на Небесата, Светият дух осенил неговите апостоли и ученици. Те започнали да говорят различни чужди езици и се пръснали по света, за да разпространяват словото Божие.

Свети Симеон се установил в Юдея и там проповядвал знанията, придобити от беседите на Исус Христос. Неговият брат Яков бил избран за епископ на Йерусалим. През 63 г. сл. Хр. Свети Яков бил убит от неверниците с камъни. Християните избрали неговия брат - свети Симеон да заеме длъжността епископ на Йерусалим.

Започнала войната между юдеите и римляните, за която Исус Христос говорил в храма на Велики вторник. Той предсказал пагубно бъдеще за Йерусалим. Първата стъпка към това пагубно бъдеще била именно тази война, която завършила с разрушаване на храма и на самия Йерусалим. Населението, което оцеляло по време на войната, напуснало руините и се установило в гр. Пела.

Когато римляните превзели града на градовете Йерусалим, те започнали да издирват дали не са останали живи наследници от Давидовия род, защото се страхували да не бъде възстановено царството на юдеите. Войниците завели при градоначалника Свети Симеон, който вече от няколко години бил епископ и се ползвал с уважението на християните.

Римлянинът градоначалник направил опит да накара свети Симеон да се отрече от своята вяра, на която служил толкова дълги години. Той отказал и бил осъден на изтезания, които приел с подобаващо християнско достойнство.

През 107 г. свети Симеон бил разпънат на кръст като Исус Христос, свети Петър, свети Андрей и други мъченици.