На 22 декември Българската православна църква чества Св. Анастасия. Тя била дъщеря на знатен и богат римлянин. Баща й бил езичник, но майка й изповядвала християнската вяра.

Възпитанието на Анастасия било поверено на учителя Хрисогон, известен със своя ум и ученост. Всички в Рим се чудели както на необикновената й красота, така и на нейния ум и познания. От Хрисогон и от майка си Анастасия получила познания за истинския Бог.

Св. Анастасия била дъщеря на знатен и богат римлянин. Баща ѝ бил езичник, но майка ѝ изповядвала християнската вяра. Всички в Рим се чудели на красотата, ума и познанията на младата Анастасия.

Тя още на младини се лишила от майка си, а баща й я омъжил против волята й за един богат и знатен римлянин езичник, човек с груб и жесток характер. Едничката утеха тя намирала в молитвата и в изпълнението на християнските си задължения. Нейният мъж негодувал, че тя много раздавала на бедни и, боейки се да не разпилее за благодеяния всичкото богато наследство от баща си, той започнал да се отнася към нея жестоко.

След това мъжът на Анастасия бил изпратен някъде от императора и по пътя умрял. Анастасия, която сред тежките страдания се била още повече привързала към закона Господен, посветила целия си живот на служене на Бога и на ближните.

Анастасия продължавала да върши милосърдни дела. Стражари разбрали, че тя е християнка, и я довели при илирийския управител.

Той я уговарял да се отрече от Христа, но като се убедил, че думите му са безполезни, донесъл за нея на царя. Диоклетиан повикал Анастасия и като видял, че е непреклонна, предал я на един от капитолийските началници – Улпиан , за да може той да я уговори или принуди да се отрече от Христа. Като се убедил, че всички усилия са напразни, Улпиан я предал на мъчения. Но изведнъж го постигнала внезапна смърт.

На този ден според народните поверия не трябва да се върши никаква къщна работа, за да се умилостиви смъртта. Някъде наричат празника Черноризие, защото тогава започнали болките на Богородица и затова тя си боядисала дрехите в черно.

На този ден жените, особено майките, не работят нищо, за да не се разболеят децата им. Вярва се също, че ако се наруши тази забрана, някой в къщата е заплашен от нещастие.

В някои краища дори обличали черни дрехи. Наричали светицата Нашташа или света Чьорна. Вярва се, че в която къща не се празнува денят на света Анастасия, света Чьорна ще почерни дома на оная, която преде, тъче или пере.

Празнуват: Анастас, Анастасия, Анастаси, Анастасий, Асен, Асенка, Ася, Сийка, Сия, Сиян, Сияна.