Мерките за подпомагане на независимите артисти не обхващат голяма част от тях. Това сподели артистичното семейство Милена Ерменкова и Ованес Торосян. 

"Аз съм в платен отпуск, а Ованес не е работил на щат. Тоест не можем да се възползваме нито от 1500 лв. безлихвен заем, нито за минималната работна заплата. Няма как и да вземем и социална помощ. Стигна се дотам да мислим да продаваме апартамента си, защото сме го купили с кредит, който не можем да изплащаме. Слава богу, помогнаха ни от Плевенския театър", разказа Милена Ерменкова в предаването "Тази неделя" по bTV.

"Част от културния сектор е в критична ситуация. Бедства. Въпреки че 10 години отказвах да съм на щат в театър, мечтаех, че мога да творя независимо. Оказа се, че няма как това да се случи. В момента съм с 41 лева в джоба и те са назаем", допълни я Ованес Торосян.

Ситуацията с част от независимите артисти предизвика композитора Даниела Кузманова и музиканта Венци Мицов да напишат петиция. Тя е отворена до 24 май и след това ще бъде изпратена до всички български институции.

Ето и съдържанието й:

"Забраната за провеждане на публични прояви в културния сектор наложена с извънредното положение в страната постави под въпрос екзистенцминимума от средства за работещите на свободна практика в него. Налице е срив на културните и развлекателни дейности засягащи концерти, фестивали, клубни изяви, празнични и други чествания, без които приложимостта на свободните артисти и музиканти е сведена до нула. Самоосигуряващите се културни дейци са лишени напълно от всякакви материални постъпления. Преустановяването на гражданските договори и неизплащането на еднократни хонорари за извършваната от тях работа отнема основното им право - правото на труд, а от там - и правото на живот. Наложителна е спешна финансова помощ за свободния културен сектор.

Мерките, предприети до момента от Министерство на културата не са ефективни. Причината е, че в заложените критерии за включване в различните инструменти са предвидени изисквания, които не могат да бъдат покрити от преобладаваща част от дейците в културния сектор у нас.

Изискването за официални доходи до 1000 лева на месец за миналата година при средна заплата в областта на културата, варираща между 1043 и 1213 лева за последното тримесечие на миналата година (данни от НСИ) показва, че критерият е неправилен и няма да доведе до реална помощ за сектора.

Широко прокламираните „безлихвени заеми“ се оказаха на първо място некоординирани между МК и българските банки, на второ - негарантирани от ББР и на практика не се отпускат. 

Разнопосочните сигнали за евентуалната продължителност на извънредното положение води до различни въпроси, но е повече от ясно, че в момента никой в световен мащаб не може категорично да отговори кога ще има отново концерти, спектакли и кога ще се възобнови културния живот.

За преодоляване на кризата и компенсиране загубите на свободните и самонаетите артисти предлагаме:

Спешно създаване на Регистър на потърпевшите от страна на Министерството на културата и Социалното министерство;

  • безвъзмездно ежемесечно изплащане на минималната за страната заплата за период от 15 март до прекратяването на ограниченията за публични прояви;
  • безлихвени заеми в размер на 5 000 лв със срок на погасяване 5 години след прекратяването на извънредното положение -  може да се използва формулировката, с която банките дават кредитна отсрочка - “очаквани загуби”;
  • гратисен период от 2 години за погасяването на кредити усвоени преди 15 март 2020 г.; 
  • освобождаване на самонаетите и свободно практикуващите от внасянето на осигуровки (с изключение на здравните) за срок от 6 месеца след прекратяването на извънредното положение; 
  • изплащане на детски надбавки, ако родителите не работят на граждански договор, за срока на действие на извънредното положение.
  • гарантиране от страна на МФ на средствата за обявената извънредна сесия на МК за подпомагане на свободните артисти чрез НФК ;
  • безвъзмездни компенсации за пропуснати ползи от концертна и сценична дейност в периода март-септември 2020;
  • определяне на квоти за видовете изкуства за разпределяне на европейските помощи и бюджетните средства за целия сектор “Култура”, включително на свободния;
  • публично оповестяване на схемите, по които ще се радпределят 3,4 трилиона евро – финансов ресурс, който е на разположение на всички държави от Евросъюза, включително и на България и каква част ще се предвиди за сферата на българската културата и творческите индустрии;
  • публично оповестяване на схемите, по които ще бъдат преразпределени в България допълнителните над 800 милиона евро от Кохезионния фонд под формата на грантове и кой ще ги разпределя.

Исканията ни са валидни и в случай на отмяна на извънредното положение и приемането на Закон за ограничителни мерки."