Един от знаковите за Пловдив–Европейска столица на културата фестивали - Оne Dance Week , се отказа от финансиране по Културния календар за 2020 г. Форумът получи една от най-високите оценки за предложената за догодина програма и журито му гласува 67 313 лв. Те обаче не стигат да покрият и малка част от амбициозната програма, която започва с премиерни спектакли на Димитрис Папайоану. 

Това е принудило екипа на фондация „ЕДНО” да поеме риск и да насочи усилията си към кандидатстване за финансиране по последната отворена покана „Наследство” на „Пловдив 2019”. 

Освободените средства ще бъдат пренасочени към следващите одобрени проекти, които обаче са останали извън рамката на предвидената сума от 818 125лв. Поканени са кандидати от резервния списък – Четвърти международен фестивал „Здравей, Армения”, „Дни на тракийската култура 2020” на фондация „Тракарт”, Фестивалът за улични изкуства 6Fest, който през тази година превърна Капана в открита сцена. Списъкът продължава с „На хорото под тепето” – фестивал, който се радва на сериозен интерес у нас и в чужбина, организиран от сдружение „Школа за народни танци „Луди Млади”, както и проектът „Панорама на детското творчество 2020 – „Слънцата на децата”. 

Междувременно новият общински съветник от „Да, България” Веселина Александрова е внесла предложение в местния парламент за спиране на срока на отворената покана „Наследство” на фондация „Пловдив 2019”. Аргументът й е, че Управителният съвет ще претърпи редица промени в състава си, нещо за което Plovdiv Time вече писа. Оставки подадоха Матей Матеев и Тони Симидчиева, а новият председател на Общинския съвет Александър Държиков също трябва да напусне. Очаква се и Иван Тотев да се оттегли, а това ще затрудни и забави процеса на разглеждане и одобряване на проектите. 

Последната отворена покана „Наследство” предизвика много напрежение сред организаторите на събития и фестивали. 20 от тях излязоха с отворено писмо – протест срещу неизпълнимите условия за кандидатстване. Засега официален отговор от фондация „Пловдив 2019” няма. 

Ето и какво предложение е внесла в Общинския съвет Веселина Александрова: 

В края на месец октомври на сайта на Фондация „Общинска фондация Пловдив 2019” бе обявена последната отворена покана (Отворена покана „Наследство”) за кандидатстване с проекти за осигуряване на устойчивото развитие и продължение на културните инициативи отвъд 2019-та година . Общият размер на бюджета е 3 000 000 лева, а срокът за кандидатстване е от 21.10.2019 г. до 30.11.2019 г. Скоро след обявяването й над 20 неправителствени организации, културни оператори и артисти отправиха писмо-протест до Управителния съвет (УС) на фондацията срещу условията за кандидатстване.

Оттогава досега не само че отговор от УС няма, но и членовете му един по един напускат. Броят им съгласно учредителния акт на фондацията следва да е девет, но понастоящем не е ясно колко са останали. Една от точките на дневния ред за първото заседание на новосформирания Общински съвет за 21.11.2019 г. е освобождаване на Александър Държиков от УС на фондацията. Така той е поредният напускащ. Притеснителното в случая е, че докато се попълни съставът на Управителния съвет на фондацията, ще изтече срокът за кандидатстване по последната отворена покана „Наследство”, условията по нея няма да има от кого да бъдат променени и така по процедурни съображения множество творци и артисти ще бъдат лишени от възможността да допринесат за устойчивото продължение на инициативата Пловдив ЕСК 2019.

Ето защо като общински съветник от Демократична България внесох предложение за решение на Общински съвет Пловдив, а именно да препоръча на УС на фондацията да спре срока по отворена покана „Наследство”, докато се попълни съставът му.

Това предложение е включено в дневния ред за заседанието на Общински съвет за 21.11.2019  г. под т. 13.