17 средновековни погребения и сграда, за която се предполага, че е малка средновековна църква, откриха археолозите начело с Любомир Мерджанов при първия етап от археологическото проучване на „Голямата могила“, част от големия римски некропол „Гъстите могили“, разположен в южната промишлена зона на Пловдив.

Тази година усилията на екипа бяха съсредоточени върху почистване на обекта от избуялата растителност, както и подробното документиране и проучването на горните пластове и част от периферията на могилата.

На върха на могилата екипът на Археологическия музей попадна на следи от основи на сграда, ориентирана в посока изток-запад. Наличието на подобни структури, разположени върху надгробни могили от древността, е по-скоро необичайно и е характерно най-вече за сгради от Възраждането. При подробното ѝ проучване обаче бяха открити множество дребни фрагменти от многоцветна стенопис, характерна за Средновековието. Проучвателите са на мнение, че по всяка вероятност става въпрос за малка средновековна църква. За това свидетелства и оформилият се около нея малък некропол, от който до момента са проучени седемнадесет средновековни погребения. Благодарение на откритите материали, сред които сравнително голямо количество керамика, бронзови монети и дори закопчалки за книги, всички средновековни структури на върха на могилата могат да се отнесат към периода XI-XIII в.

Следите от обитаване през Средновековието не са последните намеси по „Голямата могила”. Археолозите откриха големи вкопавания от началото на 20. век, когато на върха на могилата са били разположени военни съоръжения. А от източната страна на могилата се разкри голям иманярски тунел, прокопан вероятно през 90-те години. Дали този тунел достига централната част на могилата, екипът ще установи през следващата година. За съжаление, иманярските набези са често срещано явление при археологическите обекти, дори когато те се намират в градовете.

Интересно е да се отбележи, че се установи начинът на насипване на могилата, както и нейните точни размери, които напълно съответстват на името ѝ: 80 м в диаметър и над 12 м височина.

Разкритите структури и материали дават много полезна информация за обитаването на този район през Средновековието. Малката църквичка и гробовете, основната част от които без инвентар, говорят за това, че те може би са били част от малко селище, съществувало в близост до могилата. Възникването на средновековни некрополи върху могили от предходни епохи е често срещано и добре засвидетелствано при множество археологически проучвания на територията на цялата страна.

Разкопките през тази година бяха начална, но изключително важна стъпка към разкриване на древните тайни, скрити под „Голямата могила”. Екипът от археолози на РАМ - Пловдив приключва разкопките с надеждата, че през следващия археологически сезон ще успеят да съберат още информация за миналото на нашия град и хората, които са го обитавали.

Фотографии: Археологически музей-Пловдив