Кметът Здравко Димитров е разпоредил на юристите в Община Пловдив да прегледат условията в договорите на избраните проекти по програма „Наследство” и да подготвят становище какви са възможностите за изместване на събития с по-нататъшни дати или направо за догодина.  В срок от една седмица те трябва да отговорят как може да стане това и в същото време интересът на Общината да бъде защитен, а организаторите на събития да имат сигурност с евентуално подписване на договори.

Такъв ангажимент е поел кметът Здравко Димитров към директорите на Държавна опера-Пловдив Нина Найденова и на Драматичен театър-Пловдив Кръстю Кръстев по време на среща вчера в общината. На разговорите са присъствали заместник-кметовете  Илия Кирчев и Пламен Панов, както и директорът на фондация „Пловдив 2019” Кирил Велчев, предава Plovdivtime.bg.

Припомняме ви, че 23 събития, избрани от жури и одобрени от Управителен съвет по отворената покана на фондация „Пловдив 2019”, от февруари стоят на трупчета, защото зам.-кметът по финанси Илия Кирчев не подписва документите. Аргументът му е неясната ситуация с коронавирус кризата.

В същото време организаторите им работят по програмите си и имат готовност  да ги отлагат във времето, но само при ясно заявен ангажимент от страна на „Пловдив 2019” и общината.

До кризата се стигна след „неистов вой” от медиите, както се е изразил зам.-кметът Илия Кирчев по време на вчерашното обсъждане в Общинския съвет. Но както са казали мъдрите хора, всяка крушка си има опашка.

Финансистът влезе остро и с бутонките (откраднато от предишния градоначалник Иван Тотев) на пловдивската култура още с първите си изяви като заместник-председател на УС на фондация „Пловдив 2019”. Вероятно решил, че има достатъчно експертиза, за да взима еднолични решения, се опита да прескочи решенията на журито и сам да посочи победителите по отворената покана „Наследство”. Тогава получи и първия си жълт картон на терена на културата. Управителният съвет все пак се довери на избора на експертите, одобрили и оценили проектите.

Вместо да започне по-чиста игра, Кирчев продължи да води мача по свои си правила - с дълго тупкане на топката и мълчание в стил футболист след загуба със 7:0.

Не отговаряше на запитвания на общинските съветници какво всъщност се случва с „Наследство”, а би трябвало.  Дори не използва добре познатото футболно клише: „не знам какво се случва, в криза сме”, за „срам ме е” и дума да не става.

Та ето така се стигна до: „настана някакъв неистов  вой, някакви страхотни статии, сигурно четете” и до втория жълт картон. Но трябва ли справедливостта в играта да се спасява с публикации на медиите? И трябва ли реферът Здравко Димитров да събира двете страни в средата на терена и да се опитва да гаси напрежението с червен картон в ръка?

За да завърша метафората с любимата на цял свят игра, ще припомня една безсмъртна фраза на Йофан Кройф, че футболът е проста игра за умни хора.

Играеш ли я почтено и с отдаденост, няма опасност да изхвърчиш от терена. А ако това се случи, навсякъде по света медиите ще те критикуват и ще вдигат „вой”.

И за да бъда полезна в търсенето на подходящ изход от ситуацията, пускам някои от мерките, които Столична община предлага на партньорите си от културния сектор:

Уважаеми бенефициенти и партньори на Столична община,

Създалата се извънредна ситуация и мерките, свързани с предотвратяване разпространението на вируса COVID-19 доведе до редица ограничения, които пряко се отразяват на всички културни дейности в страната. Сред първите засегнати бяха творците и средищата за култура. Културният живот в столицата, а и в международен план беше преустановен, прекъснати бяха срещите на живо между артисти и публика, фестивали и събития бяха отложени за по-благоприятно време.

В условия на пандемия и извънредно положение, изпълнението на проектите по Програма „Култура” /Календара на културните събития стана невъзможно. Така се стигна до решението на Столичния общински съвет, което регламентира допустимите промени в условията за вече одобрените проекти, поради невъзможността да се реализират по начина, по който са заложени съгласно решенията от началото на годината.

В тази връзка, се обръщаме към вас с молба да преразгледате своите подадени и одобрени проектни предложения и  да предложите техен адаптиран вариант, съобразен с извънредната ситуация.

Насърчаваме операторите на събития с сферата на културата да търсят и прилагат творчески решения, които дават отговор на потребността от култура в ситуация на физическа дистанция и извънредно положение, предлагаме да се адаптират дейностите в посока онлайн изяви и дистанционно представяне.

Насърчаваме бенефициентите да търсят съвместна изява и да преструктурират планираните събития за второто полугодие в съвместни изяви, така че да се постигне ефективност и ефикасност на средствата.

При невъзможност за изпълнение на първоначалния проект, можете да променяте негови параметри, но адаптирането не трябва да изменя целите му. Допустимо е изменение на дейности, график и срокове в рамките на календарната година, както и на подхода на реализация, в т. ч. провеждане онлайн. Позволява се трансформиране на бюджетните пера в рамките на одобрения вече общ бюджет.

В случай, че проектът Ви може да се проведе в заложения при приемането на програмата вид, моля потвърдете това (писмено през системата).

Ако реализацията на проекта е невъзможна и се отказвате от него, моля също да потвърдите това с писмо, изпратено чрез системата.

Столичният общински съвет взе решение за намаляване на размера на съфинансиране на проектите по Програма „Култура”, като свежда собствния принос на бенефициентите до минимум 5% от общия размер на проекта, като той може да бъде финансов или нефинансов. Столична община ще финансира административни разходи по проектите в увеличен размер - до 25% от общата стойност на проекта, а не както беше заложено досега до 10%.

Подадените от вас заявления ще бъдат изпратени до Комисия, в чийто състав се включват и служители и юрист от Дирекция „Култура“, счетоводител, членове на Творческия съвет, експерти в съответната област и общински съветници. Столичният общински съвет упълномощава сформираната Комисия да приеме окончателно решение по описаните по-горе заявления, след което да пристъпим към сключване на договори/анекси или прекратяване.