Условна присъда получи бизнес дамата Вероника Иванова, обвинена за неправомерното събаряне на къща паметник на културата  на ул. „Гладстон” 12. Пълномощничката на фирма „Неокор Билдинг” се призна за виновна и поиска от прокуратурата да сключи споразумение.

Така след кратко заседание на Окръжния съд Иванова получи 6-месечна присъда „лишаване от свобода”, отложена с изпитателен срок. Освен това ѝ е наложена глоба в размер на 2000 лв.

Припомняме ви,  че на 5  юни 2019 г. фасадните стени на сградата, проектирана от бележития архитект Йосиф Шнитер  бяха съборени под предлог , че били компрометирани. 

Логично избухна скандал, тъй като паметникът, който е на броени метри от общината,  бе унищожен безвъзвратно и то при наличието изготвен от арх. Румяна Пройкова проект. От район "Централен" спряха разрешително за строеж на инвеститора, а прокуратурата образува проверки. 

Образувано бе досъдебното производство и Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Иванова, затова че е: "организирала осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване културното наследство и недвижима културна ценност - жилищна сграда на ул. „Гладстон“ 12, имаща статута на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“ и попадаща в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Система от улични ансамбли по ул. „Княз Александър I“ и ул. „Отец Паисий“ – като е знаела, че тя се осъществява в нарушение на Закона за културното наследство – престъпление по чл.277а, ал.6, вр. ал. 4 от Наказателния кодекс."

 Иванова е пълномощник на "Неокор Билдинг", с основен предмет на дейност строителство и покупко-продажба на недвижими имоти. През октомври 2017 г. дружеството закупува имота на ул. „Гладстон“ №12, който включва необитаема сграда, състояща се от три фасадни стени. Носещата конструкция на постройката е монолитна и се намира в задоволително състояние. Няма опасност да се самосрути. 

Сградата има статут на недвижима културна ценност, по смисъла на чл. 47, т.3 от Закона за културното наследство и представлява архитектурно-строителен паметник на културата. Построена е през 1910 г. за жилище на семейството на емблематичния пловдивски предприемач Куцоглу.

Поради стойността си къщата е под закрилата на Закона за културното наследство и всякаква немеса - ремонт, реконструкция, преустройство и възстановяване, се извършва само след предварително съгласуване със съответните институции.

Проектът, изготвен от арх. Румяна Пройкова, е минал пред съгласувателна процедура през Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата.

Въз основа на него, през март 2019 г., главният архитект на район „Централен“ в Пловдив,  издава разрешение за ремонт, възстановяване и и реконструкция на съществуващата сграда, но не и за срутването ѝ. Въпреки това, на 5 юни 2019 г., Вероника Иванова, отклонявайки се от обхвата на разрешението за строеж, се свързва със строителна фирма, за да изпрати багер в имота на „Гладстон“ 12. Иванова казва на собственика, че машината трябва да събори парче от едната стена. Когато той си тръгва, бизнесдамата нарежда на багериста да събори и другите две стени, което било сторено. На другия ден тя вика транспорт за извозване на отпадъците.

Още на същия ден медиите реагират на случващото се и така администрацията на регионално и национално ниво се намесва, за да се стигне до разследването и осъдителната присъда.