44-годишен мъж от Пловдив е обвинен за присвояване на суми по продажби на няколко имота в региона. Мъжът наел офиси в село Ръжево Конаре и Калояново, като представител на имотна агенция извършваща сделки по придобиване, отдаване под наем, търговия със земеделска земя и др.

Той обаче завлякъл няколко души, като ги склонявал да подпишат документи, с които го упълномощават да се разпорежда с имотите им, а в последствие извършвал продажба и прибирал парите за себе си. В рамките на 3 години мъжът е присвоил от клиентите си жертви над 40 хиляди лева. 

Районна прокуратура-Пловдив е внесла в съда обвинителен акт спрямо мъжа с инициали И.Н., който включва три обвинение. Мъжът ще се изправи пред правосъдието за това, че:

- в периода от 23 септември 2015 г. до 18 май 2016 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 8 997 лева, които е владеел и пазил – престъпление по чл. 206 ал.1 във вр. чл.26 ал. 1 от Наказателния кодекс;

- в периода от 20 април 2017 г. до 27 април 2017 г., в гр. Пловдив, в качеството си на пълномощник на две лица, съзнателно е действал против законните интереси на представляваните, подписвайки от тяхно има като продавач нотариални актове за покупко-продажба на собствените им недвижими имоти, без да им изплати впоследствие продажната цена, като от деянията са последвали значителни щети – 8 638 лева за единия пострадал и 24 039 лева за втория пострадал – престъпление по чл. 217 ал.4 във вр. ал. 2 от Наказателния кодекс; 

- в периода от 16 април 2018 г. до 8 май 2018 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 405 лева, които е владеел и пазил – престъпление по чл. 206 ал.1 във вр. чл. 26 ал.1 от Наказателния кодекс.

През 2015 г. възрастна жена от с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив, решила да продаде наследствените  си имоти – ниви. Нейна позната я насочила към обвиняемия И.Н. Пострадалата го упълномощила да продаде от нейно име притежавани идеални части от ниви, което обвиняемият сторил, но не й предал парите, получени за земеделските земи.

През април 2017 г. обвиняемият И.Н. се срещнал с двама мъже от с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив, които искали да се откажат от наследствени имоти. Обвиняемият ги убедил, че трябва да подпишат документ, с който изрично да заявят отказа си от наследство. Двамата се съгласили, като не обърнали внимание на съдържанието и без да разберат упълномощили обвиняемия да продава техни наследствени земеделски имоти - ниви и оризища, което той направил. Впоследствие един от пострадалите случайно научил за сделките. Когато се свързал с обвиняемия, той обяснил, че продадените имоти ще бъдат върнати, но това не се случило. И.Н. не предал на двамата пострадали парите от продадените ниви – 8 638 лв. за единия и 24 039 лева за втория свидетел.

През месец април 2018 г. друг собственик на земеделска земя в землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив,  се свързал с И.Н. и поискал да продаде негови ниви. Обвиняемият му заявил, че са му необходими пари за справки и други такси. Пострадалият му предал 405 лева, като получил две квитанции, че сумата ще бъде използвана за справки за лица, за тежести и др. По-късно обвиняемият обяснил, че сделка за нивите не била изповядана. Въпреки че обещавал да върне парите, той не сторил това.

По делото са извършени експертизи, разпитани свидетели, приложени документи и др.  Предстои  Районен съд-Пловдив да насрочи заседание.