Мобилни екипи от служители на отдел "Охранителна полиция" и секторите "Икономическа полиция" и "Криминална полиция" отново насрочи дати за срещи и прием на граждани в малките населени места в Пловдивска област. 

Припомняме, че мобилни екипа на полицията се сформират регулярно на територията на областната дирекция на МВР - Пловдив. Те посещават малките и отдалечени места, в които няма полицейско присъствие. Така местното население може да подаде сигнали и жалби в директна връзка с органите на реда.  

Съгласно график утвърден от директора на ОДМВР Пловдив посещенията на екипите ще започнат от 7-ми януари 2020г. в селата Куклен, Брестник и Брани поле.

 Същия ден втори мобилен екип ще се срещне с жители на Първенец, Марково и Белащица. Полицейските служители ще обсъдят заедно с кмета наболелите проблеми на съответното населено място и ще посетят няколко жилища, местен магазин и питейно заведение. 

Гражданите и представителите на местната власт ще имат възможност да подават сигнали свързани с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 С цел превенция, представителите на реда ще се срещнат и с директори на учебни заведения в съответните населени места, за да бъде споделен опита на педагозите за констатирани от тях престъпни навици и прояви на ученици в поверените им учебни заведения.