Сириец реши да живее легално в България, но Държавната агенция за бежанците (ДАБ) му е отказала предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. Причината е, че ДАНС разполагала с информация, че лицето представлява заплаха за националната сигурност и по тази причина от агенцията са възразили да му бъде предоставена закрила в Република България.

Недоволен от решението сириецът решил да обжалва пред Пловдивския апелативен съд, но магистратите отхвърлили жалбата му.

Сириецът бил регистриран на 26 януари 2023 г. като изискал международна закрила в Република България. На 30 март 2023 г. е проведено интервю, в което е заявил, че е напуснал нелегално Сирия заради войната, че не членува в политически партии, не е бил арестуван никъде, не е бил осъждан и няма заведени съдебни дела срещу него, не е имал проблеми с властите, не е бил жертва на насилие и не е имало заплахи спрямо него, не е имал проблеми като кюрд или във връзка с религията му, не е участвал във военни формирования, не е отбил военната си служба.

Във връзка с образуваното производство за предоставяне на международна закрила и изискана информация от ДАНС агенцията е отговорила на председателя на ДАБ, че разполага с информация, че лицето представлява заплаха за националната сигурност. На основание на това ДАБ е отказал предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на сирийския гражданин.

След като разгледал жалбата, Административният съд в Пловдив е преценил, че предпоставките на ДАНС са императивни и не позволяват вземане на друго решение, като с това е отхвърлил искането на сириеца.

Решението на магистратите може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Снимка: Архив