46,7 млн. лева – толкова струва чистота на Пловдив за 5 години. Градските власти са пуснали обществена поръчка за избор на подизпълнител на ОП „Чистота”, тъй като сегашният договор с фирмата КМД изтича в края на годината.

Досега частната компания се грижеше за пет района в града - "Централен", "Западен", "Северен", "Тракия" и "Източен", а общинската фирма почиства и извозва боклука само в район "Южен". В новото обявления отново дейностите засягат въпросните 5 района.

Дейностите в поръчката включват услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от бита, машинно поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане - зимно дежурство и ефективна работа при зимни условия на територията на Община Пловдив.

Изискването към участниците е те да са  реализирали оборот не по-малко от 46 733 570.33 лв, а този в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, да е не по-малко от 28 040 142.19 лв.

Сметовозите и машините, с които трябва да се извършва поддържането на чистотата в Пловдив, трябва да са с екологичен клас Евро 5 и Евро 6, като за всяка от нормите има определен брой. При подписването на предишния договор с КМД, бе заложено и инвестирането на 10 млн. лева за купуването на 80 чисто нови сметовози, които тръгнаха по улиците на Пловдив.

В условията на поръчката е записано, че се  предвижда гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на му без ДДС. Договорът, който е за 60 месеца ще бъде сключен не по-късно от 30 ноември, когато изтича сегашният.