Всяка една страна има свой стандарт на живот, очаквано ниво на заплащане и цена на потребителската кошница. Сравнението на средното ниво на заплатите в различните страни не показва реалното финансово състояние на жителите им, пише profit.bg.

Например Австралия е известна с доста високата минимална заплата, но разходите за живот също са доста солени.

Понякога ни се струва, че в скандинавските страни заплатите са високи, но скъпоструващите социални програми изискват плащане на високи данъци.

И така, представяме ви топ 10 страни с най-високи заплати през 2016 г. Класацията ще ви даде повече информация за икономиката им.

10. Белгия

Средна заплата – $48 093 годишно
Белгия има силна и диверсифицирана икономика и задоволително висока, в сравнение с други европейски страни, средна заплата. По обем на БВП Белгия заема 25-о място в света.

Основно преимущество на страната са изгодите, които получават работниците. Например, те разполагат с повече дни отпуск, отколкото американските им колеги.

Заплатите в Белгия се изплащат ежемесечно, като редовно се индексират. Това означава, че правителството всяка година увеличава заплатите пропорционално на ръста на цените на типичните продукти.

9. Канада

Средна заплата – $48 164 годишно
Канадската икономика е една от най-големите в света. Това е напълно логично, като имаме предвид територията на страната. Освен това Канада е една от малкото развити страни, които принадлежат към кръга на едрите износители на нефт.

Държавата е богата на природни ресурси и е един от лидерите в света на пазара на нефт и горска промишленост.

В последно време обаче икономиката й страда поради понижаването на цената на нефта и в частност от девалвацията на местния долар.

Канада е втората страна в света по доказани петролни залежи - след Саудитска Арабия. Страната може да се похвали с развита рибна промишленост и като един от световните лидери в областта на разработването на софтуер и видеоигри.

Високите заплати в Канада се съпровождат от големи данъци. Данъчните постъпления осигуряват на всички жители на страната безплатно здравеопазване и други социални придобивки.

8. Дания

Средна заплата – $49 589 годишно
Дания има силна и разнообразна икономика. Това обяснява високия стандарт на живот. Подобно на други скандинавски странии, тук има и високи данъци.

Данъчните постъпления се използват за финансиране на програми за здравеопазване, образование и социални програми за защита на гражданите с ниски доходи.

В Дания няма минимална заплата, но страната не се и нуждае от такава. Тук е налице най-ниската диференциация на доходите в цял свят.

Разнообразието в датската икономика и високите заплати превръщат страната в една от най-привлекателните за работа. Освен това Дания няма държавен дълг.

7. Холандия

Средна заплата – $51 003 годишно
Холандия е една от най-богатите страни в света по показател БВП на глава от населението. Това означава, че тук заплатите са високи.

Подобна на Дания, в Холандия данъците са високи, както и социалните осигуровки. Това позволява на правителството да осигурява на своите жители редица безплатни услуги.

Икономиката на Холандия е силна и разообразна. В основата й е международната търговия със страни като Германия и Англия.

В Холандия се намира и най-голямото пристанище в Европа. Икономиката е отворена и се характеризира с ниско ниво на инфлация и безработица.

Друг фактор в полза на страната – 35-часова работна седмица.

6. Австралия

Средна заплата– $51 148 годишно
Австралия се слави с висока минимална заплата, която възлиза на 17 долара на час. Това е най-високото ниво на минимална заплата в цял свят.

Освен това работната седмица е 35-часова.

Австралийската икономика заема 12-о място в света по обем на БВП и 5-о място по показател БВП на глава от населението.

Икономиката на страната се базира на сферата на обслужването. Австралия е голям износител на храна, нефт и др. Почти не купува храна от другите страни.

TrafficNews.bg