Обществен съвет за контрол върху разходването на средствата от 40-милионния заем бе създаден днес с решение на Общинския съвет. Предложението бе от групата на БСП, които го поставиха като условие на предишната сесия, за да подкрепят заема. Съставът на съвета бе попълнен днес, като в него влизат представители на всички групи в пловдивския парламент, архитекти, инженери, строители и журналисти.

Независимият общински съветник Слави Георгиев, който също влезе в съвета цитира изказване на Николай Радев, направени преди няколко години в Общинския съвет, а именно „ако искате нещо да не се случи в Общинския съвет, то направете комисия”. След това той допълни, че създаването на съвета е формалната причина БСП да подкрепи заема.

Тук опираме до въпроса как ще се контролира харчът на 40-милионния заем?

Чисто законово няма дефиниция, която може да даде каквито и да е права на въпросния Обществен съвет. В този смисъл техният контрол може да се изразява в това да дават становища, мнения и изказвания по повод някакви събития, свързани със заема.

Иначе казано Общественият съвет ще се събира на определен период от време, на който ресорните зам.-кметовете Величко Родопски и Пламен Райчев ще обясняват как вървят процедурите по обществените поръчки.

Всичко това всъщност е функция на Общинския съвет и именно там зам.-кметовете трябва да дават тези обяснения - не само на подбрани общинари, вкарани в даден съвет, а пред целия състав от 51 съветници. Там е мястото на истинския политически дебат и именно местният парламент е органът, който може законово да взима решения, с които администрацията да се съобразява. В този смисъл изкарването на 9 съветници, които да участват в дебати в някаква комисия,  е напълно изпразнена от съдържание, ако не е през легитимни органи на Общинския съвет.

Тук опираме и до ролята на журналистите, в които влизат представители на четири местни медии. Всеки един репортер и журналист в Пловдив може да се запознава с проектите, техническите задания и фирмите, които участват в процедурите чрез Профила на купувача на Община Пловдив. Именно там се публикува всеки документ от администрацията и може да се види реално за какво и по какъв начин се харчат парите от заема. Отделно всеки един журналист може да направи свое допитване до ресорните зам.-кметове и институции в община Пловдив, които да им дадат същата тази информация, а те  да я разгласят чрез своите платформи.  Техните мнения и коментари също са важна част от дневния ред не обществото, като е сигурно, че по-широк отзвук ще има, ако те са публикувани в платформите им за техните читатели, а не да се изкажат пред 16 души.

Най-важните две гилдии в случая  при разходването на средствата трябваше да бъдат представителите на строителния бранш и архитектите. Именно те са хората, които могат експертно да обяснят за начина, по който се провеждат процедурите, а след това и техническото изпълнение.   „Контролът” от тяхна страна в този Обществен съвет обаче отново опира до даване на мнения и становища, а те можеха да играят най-сериозна роля в целия процес.

Как можеше да има реален контрол и външна експертиза при харченето на 40-милионния заем?

Вместо създаването на т.нар. Обществен съвет, ако се искаше действителен контрол и поемане на реална отговорност от гилдиите, то Общинският съвет можеше да вземе едно много важно решение -  това в комисиите на всички обществени поръчки да бъдат вкарани т.нар. външни експерти, които са част от тези гилдии.

Законът позволява наемането на такъв тип експерти, които са вписани в национален регистър и със сигурност много от тях са членове на камарите и съюзите на архитектите и строителите.

Ако във всяка една комисия имаше представители на тези организации, ситуацията щеше да бъде друга. Именно  тяхната работа е да оценява техническите предложения и на база решенията й да се класират участниците.

Тогава тези организации щяха да имат представители там, където се определя харчът на 40-милионния заем. Така вместо общински чиновници, които по някаква форма са зависими от ръководството на Общината да вземат едно или друго решение, щеше да има независими експерти.  Те не просто щяха да дават становища и менения, а да застават с подписа си, че решението за избор на изпълнител за дадения обект е най-доброто и не в ущърб на пловдивчани.

Въпреки че 17-членният състав на Обществения съвет реално да няма никакви контролни функции,  макар по дефиниция да е създаден за това, със сигурност той ще бъде използван като оправдание.  Имената на всички тези хора ще се споменават, че са били гаранция за прозрачността на всички процедури, въпросът е, че реално нищо не зависи от тях.

Именно поради тази причина TrafficNews отказа поканата да изпрати представител в Обществения съвет, който бе създаден. Това обаче по никакъв начин няма да ни спре да представяме всички детайл и поръчки, които ще бъдат направени във връзка със заема и неговия харч.

Обрат! Община Пловдив тегли 40 млн. лева с подкрепата на ГЕРБСамо двама от ГЕРБ гласуваха против заема, а двама се въздържаха