Община Пловдив търси външни експерти, за да реши проблеми, или търси пари за вече ясни външни експерти? Този въпрос става все по-актуален, след като за по-малко от две седмици зам.-кметът Илия Кирчев за трети път променя предложението си за наемането на външни експерти и харч на едни близо 300 000 лева.

Въпреки че предложението му бе бламирано на последната сесия на Общинския съвет, зам.-кметът по финанси отново входира предложение за намирането на външни експерти. На последната сесия той предложи да се заделят 300 000 лева от отложената вноска по облигационния заем за 2 млн. лева.  Първоначалното предложение гласеше единствено, че сумата ще отиде за външни консултанти, във връзка с новия програмен период. По време на сесията той измени предложението си, че парите ще отидат за изготвяне на „Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за програмния период 2021-2027 година”. Въпреки това общинските съветници не приеха предложението.

Така той ще направи нов опит за наемането на външни консултанти, този пъти с доста по-подробно обяснение. Сумата от 300 хил. лева е променена на 250 хил. лева. От тях обаче 150 хил. лева са за новия програмен период. По 50 000 лева за изготвяне на смарт сити стратегия, стратегия за кръгова икономика( касаеща  модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците) и 50 000 лева за дигитализация на Община Пловдив.

Извън тях обаче се искат 100 000 лева за анализ на оптимизацията на дейността и структурата на общинските предприятия. С други думи ще се дадат 100 хил. лева за външни експерти, които да кажат на Община Пловдив как да си структурира ОП-тата. Това се случва, след като още преди месец градските власти качиха планът за новото мегапредприятие „Зелени системи”, което ще обедини „Градини и паркове”, „Чистота”, „Дезинфекционна станция” и „Компостираща станция”. След това обаче кметът Здравко Димитров се отказа от тази идея и каза, че все още се мисли как да се направи обединението. По време на политическите консултации общинските съветници също са заявили, че „Чистота” не бива да се слива с „Паркове и градини”. Поради това Община Пловдив ще даде 100 000 лева на външни експерти, които да има кажат как да си направят реформата в администрацията. Това се случва на фона на деветимата зам.-кмета и новите началници на отдели.

Видно от проведените обществени поръчки през последните месеци се забелязва, че все повече външни експерти участват в комисиите. Техните възнаграждения са в пъти по-големи, отколкото на общинските експерти.  Налагането на все повече  външни експерти, може да говори само за липса на административен и управленски потенциал в градската администрация. Така, докато се наливат десетки хиляди левове по частни консултантски бюра реално заплатите в администрацията не мърдат. Въпреки шумното увеличение на възнагражденията от 10%, на практика всички служители са взели по-малко пари, отколкото преди увеличението заради спряното допълнително материално стимулиране.

Тенденцията при този начин на ръководене е, че разходите за администрацията ще скачат все, въпреки че щатните експерти намаляват. Парадоксално, но факт!

Парадокс: Общинските експерти в Пловдив с по-малко пари след вдигането на заплатите имПрез март общинските служители не са получили допълнително материално стимулиране,през юни – не се знае

Европрограмите на Пловдив за милиони паднаха жертва на политическите страстиНедобра обосновка и липса на комуникация отрязаха парите за плановете за новия програмен период