УВАЖАЕМИ  ЛЕКАРИ,

Приемете моите най-сърдечни пожелания по случай Деня на българския лекар – 19 октомври!

През последните месеци, в условията на епидемията от Covid-19, Вие денонощно изпълнявате своя дълг и  с постоянство, усърдие и компетентност ни лекувате, рискувайки много често собствения си живот и здраве.

Зная, че отговорността, която носите е много голяма, че решенията, които трябва да взимате са трудни и отговорни. Но вярвам във Вашия избор – да бъдете Лечители!

Вашата професия е символ на хуманност, съпричастност, благородство и всеотдайност.

Днес, в деня на Св. Иван Рилски Чудотворец – покровител на българския народ и Ваш празник, най-искрено Ви благодаря за неуморния труд и всеотдайност и за чудесата, които самите Вие правите в името на живота.  

Пожелавам лично на Вас и на Вашите семейства здраве, сила и наждежда, че всички заедно ще преминем през изпитанията.

С уважение,

ДАНИ КАНАЗИРЕВА

Областен управител на област Пловдив