Д-р Веселка Христамян е преподавател в Медицинския университет в Пловдив, лекар-хирург в УМБАЛ “Свети Георги”. От 2019 г. е общински съветник от Демократична България, председател е на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС-Пловдив.

 - Д-р Христамян, все повече българи имат трудности при зачеването. Разкажете за програмата на Община Пловдив, която подпомага двойки с репродуктивни проблеми. 

- Благодаря за възможността отново да коментираме тази тема, която е изключително важна за пловдивчани. Вярвам, че най-важното за една нация е да може да създава, отглежда и възпитава своите поколения. Когато това може се случва тук, у дома, ще бъде най-добре за всички ни.

За съжаление в последните десет години все по-ясно се очертава един нов "бич” за обществото - за все повече двойки е проблем да заченат по естествен път децата си. По данни от официалните източници, включително и на Националния статистически институт, около 264 000 души, или близо 143 000 двойки, имат регистрирани репродуктивни проблеми, за които провеждат лечение. Това са само официално потърсилите помощ хора. За съжаление не се знае колко са реално страдащите и поради  факта, че няма  национална стратегия и мерки по темата. Според мен резултатите при едно евентуално национално проучване за фертилност и репродуктивна способност може да очертаят социалната значимост на този проблем. 

Убедена съм, че всяка помощ и солидаризиране по проблема за репродуктивното здраве е от голямо значение. Община Пловдив също участва с подкрепа за хората в желанието им да имат собствени деца чрез създадената дарителска програма. По нея, по конкретни правила и условия се подомагат допълнително двойките, кандидатствали и одобрени за процедури от Националния център за асистирана репродукция.

С радост мога да споделя, че през новия мандат на Общинския съвет, в резултат на усилията на хората от Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и новата Временна комисия за подпомагане на жители на Община Пловдив с репродуктивни проблеми за пръв път от близо 10 години сумата, която се отпуска на кандидат, се увеличи двойно. Тя вече е 2 000 лева. За пръв път се включиха за подпомагане и високотехнологични донорски процедури. За пръв път в програмата се включиха и самотно живеещи хора, защото раждането на деца е изконно право на всеки. Отворям скоба, че това е съобразено с условията по Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове в ресора. 

Но за да достигне тази информация до повече хора, трябва да има широка публичност. Това допринася за вземането на качествени решения и за добрия ефект от дадена общинска политика. 

Искам да подчертая и друг факт - доброто взаимодействие на всички участници в процеса. За пръв път от много години ние си подадохме ръка с пациентските сдружения, с фондациите „Искам бебе” и „Зачатие” и изказвам благодарност към тях. Те съдействат, така че повече нуждаещи се пловдивчани да разберат за подпомагането, което могат да получат от общината.

- А какви са възможностите занапред, мисли ли се за бъдещи стъпки за подобряване на процеса?

- Сега за пръв път се правят стъпки за партньорство с лечебните заведения в Пловдив. Тези, които имат договор с Националния център за асистирана репродукция и които отговарят на стандартите по Наредба 28. Здравни заведения бяха поканени да се включат като страна в процеса. Вече имаме подадени заявления за такова партньорство и се надяваме тази година то да стане факт. Това ще доведе до допълнително облекчаване на процедурата за финансиране на пловдивчани. Например кандидатите, избрали за лечебни заведения наши партньори, няма да имат досегашните задължения да ходят да доказват необходимост или конкретния вид лечение чрез асистирана репродукция, да събират отчетни документи, което води до сериозно финансово натоварване и допълнителни банкови такси. Отделно, така ще се гарантира и търсената от нас отчетност, прозрачност и публичност, както и обективни данни за анализ от извършеното. А това от своя страна води до избор на бъдещи политики в общинското здравеопазване. 

Като председател на Общинската комисия по здравеопазване и социални дейности обмислям да предложа чрез бъдещата инвестиционна програма на Пловдив да се създадат условия за здравен скрининг на местно ниво именно във връзка с репродуктивното здраве. Това би могло да даде бъдеща рамка за превенция, включително чрез планиране на информационни кампании сред най-чувствителната група - тази на подрастващите. Може да се помисли и за създаване на Общински център за промоция на здравето, който да подпомага именно подобни информационни кампании. Може да се потърси съдействието на пловдивските съсловни здравни организации.

Мисля, че е добре в бъдеще да имаме възможност за диференцирано подпомагане при нужда от използване на донорски материал. Това е предложено в Стратегията по здравеопазване, която в момента е публикувана за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването.

Искам да кажа, че колкото по-рядко се налага да подкрепяме дейности за асистирана репродукция, това ще е показател за наистина добра грижа и превенция на здравето на пловдивчани.

- Колко двойки са получили финансиране през изминалата година и колко са родените бебета?

- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Община Пловдив ще излезе с отчет за своята дейност за периода от 1 януари до 31 декември 2020 г. Но вие сте първите, пред които ще споделя добрите новини. Имаме отпуснати средства на близо 50 двойки. Но тази годна, за пръв път от 10 години, ние имаме отчетност за резултатите. Радвам се, че за пръв път създадохме обратна връзка и имаме информация от кандидатите. Има 8 родени деца, чакат се още три. Останалите хора са декларирали, че на база подпомагането от Община Пловдив ще продължат своето лечение. 

- Каква сума е предвидено да бъде отпусната за 2021 г.?

- Официално обявената сума е 100 000 лева. Но на базата на добрите резултати, които Ви споделих, ние в здравната комисия ще направим всичко възможно тази сума да бъде увеличена. С подкрепата на общинските съветници, бихме могли да поискаме още 30%. По този начин би могло да се предложи увеличение на сумата за подпомагане, когато се налагат високотехнологични донорски процедури. 

Нека напомним на пловдивчани, че всяка една двойка, която е регистрирала доказан репродуктивен проблем, има право да кандидатства и към Центъра за асистирана репродукция, от който получава субсидиране до 20 000 лева за 4 опита.

 - Тоест, може да се кандидатства паралелно и във Фонда, и по програмата за финансово подпомагане на Община Пловдив? 

- Категорично да. Правилникът за финансово подпомагане на семейства, двойки и жени без партньор с репродуктивни проблеми, жители на Общива Пловдив ясно обяснява допълнителните възможности. Може да се кандидатства и смятам, че това трябва да достигне до знанието на повече нуждаещи хора.

Убедена съм, че след време общински програми като нашата биха се превърнали в аргумент държавата да предвиди целия обем от средства за дейностите по асистирана репродукция.

С оглед на факта, че най-важното в България са хората, ние трябва да направим всичко възможно тези, които искат да създават и отглеждат деца, да получат максимална подкрепа. Идва време държавата да поеме функциите си. 

- Колко време се налага да чака двойката, за да получи финансирането? 

- Всеки, който е одобрен за процедури от Центъра за асистирана репродукция, има право да подаде молба и към Община Пловдив за финансово подпомагане. Ако тази молба е подадена до 15-о число на месеца и отговаря на критериите в правилника, тя ще бъде разгледана и в рамките на следващия календарен месец ще бъде одобрена за финансиране. Постарали сме се процедурата да е бърза, защото съзнаваме, че при такова лечение времето е изключително важно.