Над 100 милиона животни се убиват всяка година заради ценната им козина. 95% от тях са отглеждани във ферми. Това са основно норки, лисици, чинчили и енотовидни кучета. Двама от най-големите производители в Европа са Дания и Полша, води ги единствено Китай. Двете заедно отглеждат и убиват общо над 25 млн. норки. Това заявиха пред TrafficNews от "КАЖИ / CAAI - Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията".

Регистрираните ферми за американски норки в България са 3. Една от тях е с временно преустановена дейност. Втората се намира близо до Ямбол и е с капацитет от около 2 000 животни. Най-голямата се намира до село Маджерито, Старозагорско. Създадена е през 2014 г. с намерението да има капацитет от 400 000 норки. В момента там има над 128 000 животни с ценни кожи.

Според "КАЖИ" е възможно да има още ферми, които не са включени в  регистрите, като дадоха пример с тази до село Чарган, която е била включена в списъка на БАБХ, след като от организацията са получили сигнал за нея.

Контролните органи на РИОСВ и ОДБХ са издали нужните документи за фермите като животновъдни обекти, въпреки това те са в нарушение на два нормативни акта, заявиха от организацията.

"Най-напред това е Законът за биологично разнообразие, според който, за да бъде отглеждан един неместен вид (какъвто е американската норка), той не трябва да уврежда местните природни екосистеми. Задължително е да премине процедура, включваща решение на министъра, положителна научна експертиза, както и положително решение от Националния консултативен съвет по биологично разнообразие. Нито едно част от тази процедури не е преминала за американската норка. Това е брутално погазване на закона, чрез което се застрашава биоразнообразието и екосистемите", категорични са от "КАЖИ".

По думите им е нарушен и нормативен акт за условията, в които се гледат животните за ценни кожи. Не са спазени и изискванията фермите да са отдалечени от пътища и населени места. Друго съществено нарушение е, че американската норка, която се отглежда в българските ферми, не е включена в списъка с изброени животни, допустими за отгледажне към Наредба 2 на Министерството на земеделието.

"През последните години получихме много сигнали за забелязани, уловени или убити норки близо до Маджерито. Напълно възможно е там вече да има дива популация, която може да нанесе щети на биоразнообразието у нас", добавиха от организацията.

"В правомощията на министъра на околната среда е да забрани американската норка като вид. В края на януари общо 53 организации изпратихме писмо до министър Нено Димов с искане за тази забрана. Нямаме отговор. Решени сме ако не получим отговор, да поставим въпроса директно на Европейската Комисия", категорични са от "КАЖИ".

Според тях забраната на фермите за ценни кожи е единствената разумна мярка спрямо жестоката индустрия. Дивите животни са държани в тесни клетки през целия си кратък живот - те се раждат през април и са убивани през ноември, когато козината им започне да се сгъстява.

Методите за умъртвяване, признати от закона са изключително болезнени - токов удар или газови камери. Те за избрани с цел да не се наранява козината. И всичко това само и единствено в името на модата и суетата, коментират от организацията.

Проучване на Института за социални изследвания и маркетинг – МБМД сочи, че 75% от хората в България не считат, че отглеждането и убиването на животни единствено заради кожата им е оправдано, а 65,6 % биха подкрепили забрана на фермите за ценни кожи.

От организацията смятат, че хората трябва да се информират за произхода и пътя на стоките, които потребяват. Когато стане ясно, че даден продукт е резултат от жестокост, те трябва да се замислят дали наистина имат нужда от него. Обществената нагласа и активност е изключително важна, за да се отхвърли индустрията за ценни кожи.

Редица водещи модни къщи, включително и "Шанел", забраниха използването на ценни кожи в колекциите си.