Oбщина Пловдив започва първата нова детска градина от мандата на Здравко Димитров. Първата копка ще бъде на 1 юни - Деня на детето.

Сградата ще бъде изградена по всички съвременни изисквания. Ще бъде на два етажа и в нея ще има четири групи. На покрива ще има слънчева инсталация за битова горeща вода, отделно ще има климатици и централно парно отопление. Детската градина ще има плувен басейн и физкултурен салон, а дворът ще бъде озеленен, с поливна система, с катерушки, люлки, пейки, сенници, чешма, пясъчник.

Общата стойност на обекта е 1 950 287 лева, като парите са от „Региони в растеж”.  Процедурите по обществената поръчка продължиха повече от година, като първата бе прекратена заради странно малкия срок за изграждането й – 80 дни.  В резултат на странните изисквания от възложителя в лицето на Общината, нито една от големите строителни компании не се яви на процедурата, а след това тя бе прекратена.

Последва нова поръчка, на която се явиха четири компании. „Саграда” ООД, „Запрянови – 03”, консорциум ДГ „Богомил” и „Астрал инженеринг”. Тя бе с по-разумен срок на изпълнение от 290 дни, а парите – 2 млн. лева без ДДС.

Комисията отстрани трите компании и така поръчката бе дадена на „Саграда” ООД.  Проектът е дело на архитектурното студио на Костадин Божиков, който вече работи в Община Пловдив като директор на „Устройство на територията”.

След година неуредици: Строят нова детска градина в Пловдив, подготвят още 3 през 2020-аОбщината подписва договор със „Саграда” ООД за забавачката на ул. „Богомил”

Нов провал за изграждането на нова детска градина в Пловдив с пари от Европа, средствата – под въпрос

Очакван крах на Община Пловдив в опита й да построи нова забавачка за 80 дни с 2 млн. лева