Започна превеждането на  социалните помощи за месец август. Парите ще се изплащат по банков път, а от 15 до 24 септември  ще могат да се получават и в пощенските клонове по постоянен адрес,  за  тези, които нямат банкови сметки. 

Преводът ще бъде направен за:
-детски добавки
-майчинство на неосигурени майки
-месечна  помощ за деца, настанени при близки роднини по закона на закрила на детето
-месечни помощи по закона за социално подпомагане

Еднократна помощ  ще бъде преведена  за:
-живородено дете
-помощ за бременност
-помощ на майки студентки
-отглеждане на деца – близнаци
-помощи по закона за социално подпомагане
-помощи за първокласници

TrafficNews.bg