Тромбоципенията ще бъде включена в списъка на честите нежелани реакции от ваксината срещу COVID-19 на „АстраЗенека”. Това става ясно от съобщение от фармацевтичната компания до медицинските специалисти, публикувано от Български лекарски съюз.

Съобщението е било съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (EМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) в България. От компанията призовават лекарите да следят с повишено внимание за признаци на тромбоемболия и или тромбоцитопения след ваксиниране. И да съобщават в ИАЛ всяка нежелана реакция. По този начин ще продължи наблюдението на съотношението между ползата и риска за лекарствения продукт.

От „АстраЗенека” посочват, че появата на тромбози след ваксиниране е много рядка, но все пак надвишава очакваната честота в общата популация.

Някои от случаите протичат по-тежко и се изявяват във венозна тромбоза, включително с необичайна локализация, като церебрална венозна синусова тромбоза, тромбоза на спланхникова вена, както и артериална тромбоза, съпътствана от тромбоцитопения.

Повечето от тези случаи са възникнали в рамките на първите четиринадесет дни след ваксинацията при жени под 60-годишна възраст. Някои от тях имат летален изход. 

Съобщените досега случаи са възникнали след приложение на първа доза. Опитът за експозиция след втора доза е все още ограничен.

Най-вероятната хипотеза за случаите на тромбози и тромбоцитопения след ваксиниране е нарушение, подобно на атипична хепарининдуцирана тромбоцитопения (aHIT).

Счита се, че синдромът, който наподобява aHIT, вероятно засяга сериозно автоантитяло срещу PF4, което проявява висок свързващ афинитет. Антитялото може да промени структурата на PF4, подобно на наблюдаваното при aHIT.

Отбелязва се, че високите титри на анти-PF4 антитела са наблюдавани при всички пациенти, чийто биоматериал е анализиран, което допълва хипотезата.

Допълнителни проучвания ще бъдат инициирани, за да се установи точният патофизиологичен механизъм, по който възникват тези тромботични събития, и да се определи точната тежест на риска.