Непрекъснат видеоконтрол за предприятията, потенциални замърсители на въздуха в Русе, поиска министър Емил Димитров, съобщават от ресорното ведомство.

Решението е взето въз основа  на доклад, изготвен от зам.-министрите на околната среда и водите Атанаска Николова и Николай Кънчев. Двамата са извършили необходимите проверки и са провели срещи с органите на местната власт в Русе на 16 септември 2020 г. по заповед на министър Димитров и са дали предложения за предприемане на конкретни действия.

Видеонаблюдението трябва да обхване оператори, потенциални замърсители, по преценка на зам.-министрите. Въз основа на получения от тях доклад от проверката и срещите в Русе министър Димитров възложи да се изготви график с конкретни действия, заложени срокове за изпълнение и финансова обезпеченост на мерките.

В доклада се предлага провеждане на комплексни проверки на операторите във всички 17 предприятия, които са потенциални източници на интензивно миришещи вещества.